Petersen, Jørn Henrik.

Vandringer i Velfærdsstaten. 11 bidrag om velfærdsstatens legitimitet.

Bog

DKK 65,00

Forfatteren indleder sit forord med tre konstateringer: At der er meget god grund til at værne om velfærdsstaten i den egentligste forstand, i dens kerne. At velfærdsstaten hviler på et solidt etisk fundament. At velfærdsstaten gør det muligt at tænke en tredje vej mellem en håbløs, totalitær kommunisme og en umenneskelig, rendyrket laissez faire. Det i spændingsfeltet mellem kærligheden til velfærdssamfundet og kritikken af velfærdssamfundets vrangside, at forfatteren udfolder sig. De 11 bidrag i bogen har to formål: At ægge til eftertanke og at ægge til modsigelse.

Odense Universitetsforlag 1996.

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: En velfærdsvandring. – Velfærdsstaten i gensidighedens perspektiv. – Den danske velfærdsstat under forvandling. – Velfærdsstatens kerneydeler I og II. – Bag uvidenhedens slør. – De falske profeter. – Velfærdskommissionen. – Problemet antydet. – Velfærdsstaten og de store tals dilemma. – Italienske tilstande. – Økonomi, økonomer og velfærdsstaten. – Tiderne ændres og vi med dem. – Eller er det omvendt? – Hvad forstås ved velfærdsstaten? – Efterkrigstidens økonomiske teori om velfærdsstaten. – Velfærdsstatens debetside. – En undersøgelse af nationernes velstand. – Adam Smith og velfærdskommissionen. – Marginalisering, rettigheder og pligter. – Uddannelse og arbejdsmarked. – De særlige danske problemer. – Og hvad kan vi så lære af det? – Sortering for livet. – Den fremtidige forsørgerbyrde. – Anvendt litteratur.- Odense University Studies in History and Social Sciences vol. 197. – Uindbundet. – 136 sider. – Pænt eksemplar.