Anne-Mette Knudsen

Tur-retur til Vestbirk Vandkraftværk og Den Genfundne Bro

Bog

DKK 35,00

Hæfte, der i korte træk fortæller historien bag Vestbirk Vandkraftværk og “Den Genfundne Bro”.

Den Genfundne Bro blev opført i 1899 nær Vestbirk Vandkraftværk ved Gudenåen, og det var entreprenørfirmaet Hoffmann Hansen & Co.,, der stod for arbejdet.

Broen fungerede som jernbanebro indtil 1924, hvor man besluttede, at Bryrup-banen skulle forlænges til Silkeborg. Men da det gamle smalsporede materiel i mellemtiden var blevet temmelig nedslidt, og passagerne også forventede en større komfort, var det sket med smalle spor til Bryrup.  At gøre sporene bredere  over broen ville blive meget dyrt, og derfor  dækkedes broen til med jord for at kunne opføre en dæmning over Gudenåen.

I 2013 blev broen “genfundet” og restaureret , og  i dag er Den Genfundne Bro en gangbro, som turisterne kan gå over.

Vestbirk Vandkraftværk blev taget i brug i 1924, men nu er der planer om lukke  vandkraftværket, fordi det ikke længere er økonomisk rentabelt og kun forsyner 300-400 hustande med strøm.

En anden årsag til , at vandkraftværket ønskes nedlagt er, at  der tidligere blev etableret spærringer i de vandkraftsøer, som forsyner vandkraftværket med vand. Og spærringen forhindrer især fiskene i at passere og komme frem til deres gydepladser. Planen er derfor , at en del af Gudenåen skal genoprettes for at give bedre forhold for fiskene og andre dyr og planter.

Men det er langt fra alle, der er enige i nedlukningen af vandkraftværket.

 

———————-

Varenr. 62.26 – Uindbundet. – 2023. – 2. udgave. –  Illustreret – 36 sider. –  Hæftet er en del af Forlaget Horsnæs udgivelser og restoplag. Hæftet er derfor nyt og ubrugt. – 35 DKK .

Forlaget Horsnæs - 2023

På lager

Beskrivelse

INDHOLD:  Benedektinermunkene og Klostermølle. – Klostermølle i nyere tid. – Ny ejer af Klostermølle. – Mossø. – Sukkertoppen. – Gudenåen. – Kanosejlads på Gudenåen. – Vestbirksøerne. – Vestbirk Oplands Højspændingsanlæg. Artikel 1923. – Vestbirk Garn- og Trikotagefabrik. – Genopretningen af Gudenåen. – Kritik af Vestbirk Vandkraftværks lukning. – Den Genfundne Bro. – Jernbanebroen graves fri og renoveres 2013 – 2014. – Bryrup-banestien. – Andre seværdigheder i området. – Litteratur. – Tidsbillede af Gudenåen og egnen omkring Vestbirk ca. år 1900 i avisomtale og annoncer.