Linvald, Steffen

Store Strandstræde i fortid og nutid

Bog

DKK 100,00

Bogen blev udgivet i anledning af 75 års jubilæet for A/S De Forenede Papirfabrikkers stiftelse d.1.3.1889, hvor virksomheden havde til huse på Store Strandstræde 18 i København. – St. Strandstræde var oprindeligt blot en almindelig landevej mellem Østerport og kysten ud for toldboden. De store udvidelser af byens område , som fandt sted under Christian IV, ændrede gradvis dens karakter. – Bogen beskriver det ældste Københavns historie med udvikling af gader og vejer fra middelalder og renæssance og frem til midten af 1900-tallet. Udgangspunktet er Store Strandstræde og dets bygninger. Desuden omtales gamle og nu forsvundne bygningsværker og personer, der har haft betydning for Københavns udvikling og historie.

Varenr.  46.37-H.2 – 100 kr.

De Forenede Papirfabrikker 1964

På lager

Beskrivelse

s. 32: “Store Strandstrædes største og mest anselige ejendom var De Forenede Papirfabrikkers domicil, vinhandlerslægten Waagepetersens tidligere gård nr. 18, der foruden forhuset og sidehuset består af et baghus ud til Lille Strandstræde, der oprindeligt var indrettet som pakhus. Selve ejendommen var omkring midten af det 18. århundrede præstegård til Garnisons Kirke. I 1775 blev den tilskødet vognmand Jens Kragh, der 1792 solgte den til murermester J. M. Quist, der utvivlsomt erhvervede den i spekulationsøjemed for ved dens nedrivning at kunne få en bedre udnyttelse af den store grund. Inden for voldene var der som følge af befolkningens vækst fra 80.000 indbg. i 1769 til 90.000 indbg. i 1787 et stort behov for boliger. Huset i Store Strandstræde , der blev opført 1792-1793, bødede kun lidt herpå. “- Indbundet. – 38 sider. – Illustreret. – Pænt eksemplar.