Jung, C. G.

To skrifter om analytisk psykologi.

Bog

DKK 145,00

Bogen giver læseren mulighed for i kort form at få et sammenhængende indtryk af de væsentligste hypoteser i C. G. Jungs psykologi. De giver nogle af de indgående beskrivelser af personlighedens strukturer, Jeget. Persona, Skyggen, Anima og Animus og Selvet samt disses indbyrdes forhold. Skrifterne indeholder også mange indfaldsvinkler til Jungs meget kendte og omdiskuterede hypotese om et upersonligt lag i det ubevidste, nemlig det kollektive ubevidste, som han antager består af instinkter og arketyper. Ligeledes giver de to skrifter et antal eksempler på, hvordan Jung arbejder med både det personlige og det kollektive ubevidste i praksis.

- Overat fra tysk af Preben Grønkjær og Lene Byrith.

Gyldendal, 2001.

Ikke på lager

Varekategorier: ,

Beskrivelse

INDHOLD: 1. Om det ubevidstes psykologi. – Psykoanalysen. – Erosteorien. – Det andet synspunkt: Viljen til magt. – Indstillingstypens problem. – Det personlige og det overpersonlige eller kollektive ubevidste. – Den syntetiske eller konstruktive metode. – Arketyperne i det kollektive ubevidste. – Om opfattelsen af det ubevidste. Almindelige betragtninger om terapien. – Afsluttende bemærkninger. – 2. Relationerne mellem Jeget og det ubevidste. – Det ubevidstes virkninger på bevidstheden. – Det personlige og det kollektive ubevidste. – Konsekvenser af assimilationen af det ubevdiste. – Personaen som et udsnit af kollektivpsyken. – Forsøgene på at indfri individualiteten fra kollektivpsyken. – Den regressive retablering af Personaen. – Identifikationen med kollektivpsyken. – Individuationen. – Det ubevidstes funtion. – Anima og Animus. – Teknikken til sondringen mellem Jeget og det ubevidstes figurer. – Mana-personligheden. – Register.- Uindbundet. – 256 sider. – Pænt eksemplar.