Kierkegaard, Søren

Skrifter i udvalg.

Bog

DKK 65,00

Kierkegaard var allerede som 22 årig overbevist om, at den egentlige virkelighed ikke var at finde i menneskets tænkning, men i dets væren. I en dagbogsoptegnelse fra en ferie på Gilleleje Kro skrev han således: “Det, der egentlig mangler mig, er at komme paa det Rene med mig selv om, hvad jeg skal gjøre, ikke om hvad jeg skal erkjende, uden for saa vidt en Erkjendelse maa gaae forud for enhver Handlen…Det gjælder om at finde en Sandhed, som er Sandhed for mig, at finde den Idee, for hvilken jeg vil leve og døe.” Der gik lang tid, herefter, inden Kierkegaard fandt sig selv og den ide, der skulle give hans liv indhold.

Gyldendal 1965.

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: Enten-eller. – Frygt og Bæven. – Stadier paa Livets Vei. – Philosophiske Smuler. – Begerebet Angest. – Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift. – En literair Anmeldelse. – Kjerlighedens Gjerninger. – Sygdommen til Døden. – Indøvelse i Christendom. – Til Selvprøvelse. – Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed. – Bladartikler. – Øieblikket. – Tekstoplysninger. – Ordforklaringer. – Efterskrift.- I serien Gyldendals Bibliotek, bind 12. – Med efterskrift af Knud Hansen. – Indbundet. – 480 sider. – Pænt eksemplar.