Hertel, Hans

Den daglige bog. Bøger, formidlere og læsere i Danmark gennm 500 år.

Bog

DKK 55,00

Det epokegørende ved bogtrykunsten var overgangen fra skrift- til trykkultur. Indtil Gutenberg havde egentlige bøger kun kunnet mangfoldiggøres ved at slaver, munke eller skrivere skrev tekster af. Møjsommeligt med gåsepen på pergament, lavet af kalveskind. Det kostede Gutenberg 17 års eksperimenter, investeringer og kampe med rivaler og kreditiorer, før opfindelsen af bogtrykkunsten var en realitet.

- Christian Ejlers Forlag 1983.

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: 1440-1984: 451 gr. Fahrenheit og 26 blytyper. – 1440-1520: Forretningsmænd, humansiter og konger. – 1500-tallet: Kirken, kronen, censorer og mæcener. – 1600-tallet: Bogførere og kirkesalg. -1500-1800: Folkebøgernes internationale. – 1600-tallet: Da typografien fik elefantiasis. – 1720-1750: Holberg, fornyer og forretningsmand. – 1725-1849: Den litterære republik under censur. – 1800-tallet: Bogens industrielle revolution. – 1814-1866: Det frie marked. – 1840-1850: Christian VIII og føletonromanen. – 1850-1900: Romanslugere og bogrevsere. – 1870-1900: Lys over Landet. – 1880-1915: Kundskab er Magt. – 1915-1950: Centralisering og decentralisering. – 1940-1960: Konjunktur og høj status for bogen. – 1960erne: Højkunjunktur og billigbogsrevolution. – 1970erne: Offset-revolution og bogklub-boom. – 1980erne: Brødet og brødsatsen. – 1980erne: Bogen og markedsmekanismerne. – De bogløse? – 1983 – ? Læsemaskinen og det levende ord. – Efterskrift. – Kilder og videre læsning. – Navne- og emneregister.- Indbundet. – 84 sider. – Pænt eksemplar med lille dymomærke på forside.