Sjøberg, Svein.

Naturfag som almendannelse. En kritisk fagdidaktik.

Bog

DKK 140,00

Hvad er naturvidenskab, og hvilken plads har naturfag som almendannelse i et moderne samfund? Forfatteren argumenterer for, at naturfagene ikke kun skaber et grundlag for de rent materielle sider ved et moderne samfund, men at naturfagenes ideer, metoder og verdensbillede er blandt de mest centrale dele af vor kulturarv. Naturfag er derfor også vigtige i skolen som kultur- og dannelsesfag og som ballast i et demokratisk samfund. Videnskabsteori præsenteres fra både et filosofisk, et historisk og et sociologisk perspektiv. Især diskuteres, hvordan man kan forholde sig til den postmoderne kritik af naturvidenskaben, som man ofte møder i dag. Der gives også en præsentation af nyere teorier og forskning om børns og unges læring.

- Oversat fra norsk af Alf Andersen.

Forlaget Klim, 2007.

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: Bogens mål og perspektiv. – Udgangspunkter. – Fagdidakt: En bro mellem faget og pædagogikken. – Fagdidaktikkens spørgsmål: Hvad? Hvorfor? Hvordan? – Hvorfor er fagdidaktik vigtig? – Naturfag og naturvidenskab. – Dannelse og almendannelse. – Konstruktivisme: Et syn på kundskab og læring. – Naturvidenskab som kulturarv. – Loe, teorier og den slags. – Naturfag i skolen, hvor står vi? – Naturfaglig analfabetisme, ettegn i tiden? – Hvorfor skal alle lære naturfag? – Naturvidenskab, hvad er det? – Videnskabskritikken: Krig mod videnskaben? – Børn møder videnskaben: Indlæringspsykologien. – Videnskaben idealer, forbillede eller problem? – Ungdomskulturen: Elevernes erfaringer, holdninger og interesser. – Naturfag i skolen, nogle udviklingstræk. – Referencer. – Register. – Uindbundet. – 494 sider. – Pænt eksemplar.