Hornby, Rikard

Danske navne. Træk af navngivningens historie.

Bog

DKK 100,00

Varenr. 89.6 -22. – Biblioteksindbundet. – 181 sider. – Udgået, men pæn biblioteksbog. – 100 kr.

Hvad er barnets navn? spørger præsten ved dåben. Hvad hedder du? bliver man spurgt flere gange i sti liv, og man svarer uden at tænke over, hvilken historisk baggrund der er for ens navn, men det er, hvad bogen forsøger at råde bod på. Den begrænser sig ikke til danske forhold, men også til udlandets navneskik, når det tjener til forklaring af hjemlige forhold. Navnemoden kan således ofte træffes blandt flere andre folkeslag. En fortegnelse over de hyppigst forekommende navneled vil gøre det lettere at følge den nordiske udvikling. Bogen behandler først og fremmest fornavne, idet disse historisk set er de egentlige navne. Men vore familienavnen på -sen beslyses samtidig, da de udelukkende er fornavne med et tilføjet -søn. I afsnittet “Navnebog” er medtaget ca. 2350 navne med angivelse af, hvornår de tidligst er fundet i Danmark.

Udvalget for Folkeoplysningens Fremme 1951

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: Navnets magt. – Interessen for personnavne. – Navnedannelsens principper. – Urnorndiske navne. – Sagnhistoriske navne. – Vikingetidens navne. – Navne i middeldansk. – Gammeltestamentlige navne. – Nytestamentlige navne. – Kirkehistoriske navne. – Græske navne. – Latinske navne. – Tyske navne. – Frisiske navne. – Franske navne. – slaviske navne. – Kortnavne, diminutiver og femininumsdannelser. – Lejlighedsgivne navne. – Dobbelte navne. – Opkaldelse, metronymer og litterære navne. – Navnelovgivning. – Sekundær anvendlese af navne. – Tilnavne. – Navnebog over drenge- og pigenavne. – Hyppigt anvendte navneled. – Litteraturliste.