Tilbud

Søren Kjørup

Menneskevidenskaberne 1-2

DKK 150,00 DKK 130,00

Varenr. 19.01. –   Uindbundet  med plastomslag.  – Bd.1 : Humanioras historie og grundproblemer (224 sider) – Bd.2: Humanistiske forskningstraditioner. –  Pænt sæt med navn på inderside af omslag. – 150 DKK – TILBUD: 130 DKK

I bind 1 ” Humanioras historie og grundproblemer” skildres humanioras historie, og en række teoretiske spørgsmål i tilknytning til de humanistiske fag diskuteres.

I bind 2 ” Humanistiske forskningstraditioner” beskrives en række humanistiske forskningstraditioner fra retorikken, der opstår i oldtiden og videre over semiotikken, hermeneutikken, positivismen og historismen m.m.

Roskilde Universitets Forlag - 2008

På lager

Varenummer (SKU): 19.01 Varekategorier: , ,

Beskrivelse

BIND 1: 

Humaniora og videnskabsteorien. Humaniora. – Videnskabsteori. – Humanioras historie. – Lærdom og forskning. – Institutionerne. – Etablering og konsolidering. – Det tyvende århundrede – og det næste. – Humaniora, humaniora og samfundet. – Dannelsestraditionen. – Humaniora og humanisme. – Humanioras nytte. – Naturvidenskaben som forbillede. – Traditionel metodelære. – Humanioras egenart. – Paradigmer og skoler. – Normalvidenskab og revolutioner. – Paradigmer i humaniora. –  Videnskabens køn. – Kvinder i akademia. – Kvindeforskning. – Forskelle, der gør en forskel ? – Viden om fortiden. – Relativismen. – Værdier og vurderinger. – Forklaring, forståelse, fortælling. – Den deduktiv-nomologiske forklaringsmodel. – Fortællingen som forklaringsmodel. – Kunst og forskning. – Beskrivelse af kunstværker. – Objektivitet. – Tolkninger. – Den rigtige tekst. – De tekstkritiske processer. – Problematiske forudsætninger. – En uløselig opgave ? – Den kritiske tekst formål. – Videnskabsteoretisk tilbageblik. – Litteratur. – Indeks.

Bind 2: 

Retorikken. – Den klassiske retorik . – Grundtræk af retorikkens historie. – Retorik og videnskab. – Semiotikken. – Semiotikkens historie. – Pragmatisk semiotik. – Semiologien. – Semiotik som selvstændig videnskab. – Hermeneutikken. – Forhistorien. – Den store tradition. – Læsere og skribenter. – Historismen. – Den historiske bevidsthed bliver til. – Den tyske historisme. – Den historiske materialisme. – Nyhistorisme. – Positivismen. – De to positivismer. – Meningskriteriet. –  Teori og empiri. – Kendsgerninger og værdier. – Positivismen i humaniora. – Strukturalismen. – Saussure. – Formalistiske retninger. – Den franske strukturalisme. –  Struktur og historie. – Strukturalismens ideologi. – Konstruktivismen. – Konstruktivismer. – Konstruktivismernes aner. – Konstruktivistiske uklarheder. – Pragmatisk konstruktivisme. – Litteratur. – Indeks.