- Mark, Niels. - Midtgaard Hanssen, Erling., - Nielsen Niels C., red.

Mellem bøger, bit og brugere. Statsbiblioteket 1977-2002.

Bog

DKK 175,00

Statsbiblioteket i Århus blev oprettet i 1902 som resultatet af en kommissionsbetænkning fra 1893. Baggrunden var især ønsket om at nyttiggøre den ganske store samling af dubletter af den danske pligtafleveing, der henlå i Det Kgl. Bibliotek. Medvirkende til øsnket om at få dubletterne anbragt udenfor Det Kgl. Bibliotek var også Christiansborgs brand i 1884, hvor biblioteket som nærmeste nabo til slottet havde været i stor fare for også at blive bytte for flammerne. Statsbibliotekets formål var ikke meget præcist formuleret i kommissikonsbtænkningen, men så meget står klart, at det ikke var tænkt som et egentligt videnskabeligt biblitotek, men det skulle dog kunne imødekomme “særlige ønsker” på et ikke nærmere defineret niveau. Man må huske på, at dette var 35 år før Aarhus Universitets start. I de første 25 år af Statsbibliotekets levetid fungerede det hovedsageligt som en slags “superfolkebibliotek”.

Statsbiblioteket 2002.

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: En bibliotekspolitisk milepæl. – Karl V. og kommissionen. – Statsbiblioteket under forandring. – Et rids af udviklingen 1977-2002. – Fra ledenerbind til websol. – Statsbiblioteket som forskningsinstitution. – 35 å¨r med Statsbiblioteket. – Andre vinkler. – En lukket verden åbner sig. – Fra kartotekskort til internet. – Brugere og samlinger. – Udlån – indkøb og acssionspolitik. – Fra tommestok til samtale. – Kortene og billederne. – De nationale samlinger. – Medier og musik. – Fra dr. Lieberkind til rejseholdet. – Mellem aviser, brugere og bit. -Avisen: Samfundets hukommelse og demokratiets mørtel. – Biblioteket mellem væk og netværk. – En fremtid? – Organisationsdiagram. – Personaleoversigt. – Udstillinger. – Publikationer om Statsbiblioteket. – Udgivet i anledning af Statsbibliotekets 100-års juubilæum d. 17. juni 2002. – Indbundet. – Illustreret. – 423 sider. – Pænt eks.