Skram, Erik

Gertrude Colbjørnsen

Bog

DKK 95,00

Romanen handler om en ganske ung pige, der på grund af sin strenge og religiøse opdragelse ikke tør sige nej, da en meget ældre mand frier til hende. Romanen er i tidens stil et skarpt angreb på miljøet, men samtidig er den en spændende kærligehdshistorie, hvis udfordrende budskab er, at der ingen undskyldning gives for at vælge forkert i kærlighed. Illustreret Dansk Literaturhistorie. Danske Digtere i det 19. Aarhundrede skrev om romanen: Bogen vakte Opmærksomhed og vandt fortjent Paaskjønnelse som et Værk af en fint følende og fint iagttagende, selvstændig Forfatterpersonlighed, men fra anden Siden fremkaldte den ogsaa – ganske uberettiget – Forargelse paa Grund af nogle realistiske, delvis overflødige Detailskildringer. Alt i alt blev “Gertrude Colbjørnsen” en af hin Tids mest omtalte og mest omstridte literære Frembringelse.

Det Danske Sprog- og Litterraturselskab 1987

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: Romanen Gertrude Colbjørnsen. – EFTERSKRIFT: Forfatteren. – Arbejdsprocessen. – Modtagelsen på forlaget. – Modtagelsen hos anmelderne. – Modtagelsen hos læserne. – En glad naturalisme. – Rettelser mod 1. udg. 1879. – TILLÆG I: Romanens kasserde første kapitel. – TILLÆG II: Af Erik Skrams og Georg Brandes’ utrykte brevveksling. – Med efterskrift og noter af Pil Dahlerup. – Biblioteksindbundet. – 225 sider. – Pænt eksemplar med boglomme på indersiden af omslaget.