Sørensen, Birte

En fortælling om danskfaget. Dansk i folkeskolen gennem 100 år

Bog

DKK 120,00

Hvad lå til grund for danskundervisningen omkring århundredeskiftet? Hvad var indholet i en undervisningsbog i dansk i 1940rne? Var “den sorte skole” nu så slem, som rygtet lyder, eller var der lærekræfter, der kæmpede for en anden skole? Og hvad med erfaringspædagogikken? Hvad var der galt med en? Bogen beskriver det dannelsesgrundlag, som danskfaget bygger på, beskriver reformpædagogikkens betydning for faget, og hvordan en åbning af danskfaget tager form i løbet af århundredet med poetisk leg samt en stigende politisering frem til slutningen af 1900-tallet, hvor danskfaget møder kritik og et ønske om vurdering af fagets kvalitet.. Utopier og problemer skildres, der har formet danskfaget gennem 1900-tallet. Bogen tegner et billede af faget og den sammenhæng, der er mellem tid, fag og undervisning. Bogen henvender sig til lærere i alle aldre: Kommende, aktive og pensionerede lærere, der har lyst til at blive klogere på danskfagets historiske udvikling og stifte bekendtskab med de ildsjæle, praktikere og teoretikere samt bekendtgørelser, der har været med til at forme danskfaget gennem 100 år.

Varenr. 37.14896-29. – 2008. –  Uindbundet. – 343 sider. – Illustreret. – Pænt eksemplar.

Dansklærerforeningens Forlag 2008

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: Hvorfor arbejde med fagets historie? Metodeproblemer. – Teoretisk baggrund. Bogens opbygning og indhold. – ET FAG BLIVER TIL: Danskfaget i de første tiår af 1900-tallet. – Det individuelle og det fælles. – Dannelse og opdragelse. – Dansk i folkeskolen – Det Sthyrske Cirkulære. – Den nye mellemskole. – “Den daglige Undedrvisnings Form” – Andre røster. – REFORMPÆDAGOGIK OG DANSKUNDERVISNING: Vanløseforsøgene og danskfaget. – Individuel undervisning på La Courvejens Skole. – LITTERATURUNDERVISNINGEN I 1920RNE OG 1930RNE: Ildsjæle og debattører. – Vilhelm Andernsen. – Hans I Hansen. – Georg Christensen. – Andre synspunkter. – Skolebogsbetænknnigen og læsebøgernes indhold. – SPROG- OG LÆSEUNDERVISNINGTRADITION OG FORNYELSE: Praksis, set gennem et lærebogssystem. – Dora Sandal og den frie stileskrivning. – Fra 1900 til 1937 – opsamling. – FRA 1937 TIL 1945: 1937-loven og det suppl. formål. “Den Røde Betænktning” og Den Praktiske Mellemskole set i relation til danskfaget. – Krigen. Stilstand og værdidebat. – Hovedpunkter i 1941-vejledningen. – Mellemskolens mest fordringsfulde fag. – Debatten mellem Aage Salling og A. Noesgaard. – Dora Sandal og arbejdet med det mundtlige sprog. – EFTERKRIGSTID OG FORBEREDELSER TIL EN NY SKOLELOV: Emdrupplanen. – Indtryk fra Emdrupborg Forsøgsskole. – Litteraturundervisning i 1950erne. – Den kulørte debat. – Elev i en efterkrigstid. – DANSKFAGETS ÅBNING. DANSKFAGET FRA 1958 TIL 1976: En ny skolelov og et nyt danskfag. – Danskfaget og Den Blå Betænkning. – UNDERVISNING I LITTERATUR OG ANDRE TEKSTTYPER: Sven Møller Kristensen. – Frederik Nielsen og bogen “Digter og læser”. – Litteratur og sproglig forståelse. – REdskabernes dæmoni. – Kritik af litteraturundervisningen. – Poetisk leg og fortolkning af lyrik. – Børne- og ungdomslitteratur i undervisningen. – Er dansk blevet mange ting? – SKRIFTLIG DANSK OG KOMMUNIKATION: Skriftlig fremstiliing. – PÅ VEJ MOD EN UDELT SKOLE: To forsøg og to forskellige holdninger. – Hver skole sit kursussted. – Tradition og fornyelse i hverdagen. – DANSK 76 I ET FAGKRITISK LYS: Kvalifikation og skolelovsforhandlinger. – Læseplanen for dansk. – Prøveformer. – Kritiske røster, kritisk fagdidaktik. – Utopien om et andet danskfag. – Sprogskoling. – Erfaringspædagogik. – Indoktrinering? – Overvejelser over og tendenser i faget. – Videnskabsfaget og litteraturundervisningen. – Hvad med folkeskolens litteraturundervisning? – Skriftlig dansk. – Skolestart, læsning og socialisering. – På overgangen til en ny læseplan. – Dansklærerne og danskfaget. Diskussioner og undersøgelse. – Den historiske læsning. – Danskfagets åbning. – DANSK 84: Baggrunden for en ny læseplan for dansk. – Dansk 84. – Accet og kritik. – Liv i litteraturarbejdet. – Liv i sproget? – Medierne i danskundervisningen? – Læsning, et omstridt emne. – Grundlæggende kundskaber og almene værdier. – Kvalitetsdebatten. – EN NY FOLKESKOLELOV OG DANSK 95: Fagmål og dannelse. – Læseplanens krav og vejledningens visioner. -Et fag ved tærsklen til et nyt århundrede. – Dannelsesformer i danskfaget i det 20. årh. – Sprog og skriftlig dansk. – Et danskfag i en gennemstyret skole. – Litteratur og undervisningsmidler. – Centrale love og bekendtgørelser. – Tekster og illustrationer. – Indeks.