Skov, Sigvard, m.fl.

Vejle Amts Årbog 1980.

Bog

DKK 50,00

Selv om årbogens indhold er afhængig af de tilbudte manuskripter, vil man alligevel kunne spore en tydelig tendes i retning af at udvide historiebegrebet i flere retninger. Geografisk er man bundet af Vejle Amt, men der må gerne trækes linjer ud i den store verden. Men i denne årgang af årbogen er det mere det lokale islæt fra Vejle Amt, der er indholdet. Arbejerbevægelsens historie, kirkehistorie og musiklivet er de centrale emner for årbogens artikler.

Vejle Amts Historiske Samfund, 1980.

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: Vejle Amts Historiske Samfund 1955-1980. – Glimt fra året 1905. – De romanske gravsten i Tadrup Kirke. – Rids af musiklivet i Kolding. – Arbejderbevægelsens første dage i Fredericia 1865-185. – Fra museerne. – Vejle Amts Historiske Samfund. – Annoncer.- Uindbundet. – Illustreret. – 172 sider. – Pænt eksemplar.