Tilbud

Anne-Mette Knudsen

Vandets kulturhistorie i Danmark

Bog

DKK 255,00 DKK 125,00

Bogen omhandler de forskellige aspekter af vand, som har været med til at forme Danmark, siden de første mennesker slog sig ned her. Det vil sige fiskeri, religion, folketro, renlighed, bad, vask, søfart, vandkraft, klostre og industri m.m.

Varenr. 55.9 – Indbundet. – Illustreret . – 2016. – 312 sider. – Bogen er en pæn og er en  del af et restoplag. Bogen er derfor ubrugt. –  255 kr. – TILBUD 125 kr.

Forlaget Horsnæs - 2016

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: Vandets oprindelse på Jorden. – Vandets symbolske og religiøse betydning. – Kildetro og kildekraft. – Helligkilderne. – Tro og overtro knyttet til havet. – Oldtidens skibe i helleristninger. – Kirken er et skib. – Søfartens overtro. – Skibsnissen og klabautermanden. – Spøgelsesskibe og dødssejlere. – Havets magiske væsener. – Nordens havuhyrer. – Havfruer, havmænd og havkvæg. – Erik Pontoppidans naturhistorie 1752. – Den nordiske søslange. – Skibsbyggeri og skibstyper i Danmark. – Forsvar til søs. – Søforsvar ca. år 1000 til i dag. – Den danske orlogsflåde. – Søværnet. – Orlogsværftet på Holmen. – Dokøen og Operaen. – Danske søslag. – Det nationale sørøveri 1100 – 1800. – Kapervirksomhed i de danske farvande. – Striden om Skånemarkedet. – Den danske kapervirksomhed 1807-1814. – At finde vej til søs. – Et søkort at forstå. -Kompas, kronometer og sekstant. – Danmarks fyrskibe og fyrtårne. – Lodsvæsenet. – Marinarkæologi. – Havet omkring Danmark. – Derfor er havet salt. – Kattegat og Skagerrak. – Nordsøen og Vadehavet. – Fanøskipperne 1700-1800. – Rømøs hval- og sælfangst. – Skallingen. – Lillebælt. – Lillebælts færgefart. –   Storebælt. – Gid du sad på Sprogø. – Storebælts færgetrafik. – Sprogø – kvindernes ø. – Østersøen. – Øresund og Kronborg. – Danmarks fjorde.Fiskeriets kulturhistorie. -Strandinger og strandret. – Bjergningsvæsen. – “Dannebroge”s forlis og bjergning. – Sunkne orlogsskibe ved Marstrand og Strømstad. – Bjergningsvæsenet i nyere tid. – Redningsvæsenets helte. – Strandinger og bjergelav. – Stormflod. – Dæmninger. – Landvindinger og genopretning af naturområdet. – Tørlægning og inddæmning. – Tøndermarsken. – Lammefjordens inddæmning. – Enge, moser og andre vådområder. – Strandenge. – Ferske enge. – Vandhuller. – Gadekær. – Mergelgrave. – Mosen og mennesket. – Lygtemænd, trolde og elverfolk. – Åmosen og kongemosekulturen. – Lille Vildmose. – Tørvegravning. – Danmarks Søer. –  Vandforsyning og hygiejne. – Vandkraftværker og elproduktion. – Kloakering. – Hemmeligheder, lokum og wc. – Gennem ild og vand. – Brandforebyggelse med vievand og besværgelser. – Brandvæsenet i provinsen og København. – Den glødende træsko. – Mordbrand eller krigstraume ? – Brandlovgivning 1926-1960. – Brandvæsen under preussisk styre. – Operahusets brand på Sophie Amalienborg 1689. – Falck og andre private redningstjenester. – Renlighed en god ting. – Badeliv i middelalder og renæssance. – Renlighed genopdages i 1800-tallet. – Badekarret – en besværlig luksus. – Badeanstalter i København og provinsen. – Silkeborg Bad. – Badepensioner og – hoteller. – Ferie for folket. – Vand og sport. – En have så skøn. – Klosterhaverne. – Borganlæg, voldgrave og renæssancehaver. – Folkeforlystelse i Kongens Dyrehave. – Vandkunst i villahaver. – Vand – en mangelvare i fremtiden. – Register. – Ordliste. – Litteratur.