Roepstorff, Thorkild

Frederik IV’s Generalbygmestre

Bog

DKK 65,00

Frederik IV blev konge i 1699, og i det første årti af hans regeringsperiode – indtil krigen mod Sverige brød ud i 1709 – blev der på kongens initiativ udfoldet en så voldsom byggeaktivitet, som man ikke havde set magen til siden Christian IV’s dage. Krigen betød, at Frederik IV indstillede byggerierne. Det medførte imidlertid, at administrationen behøvede nye bygninger, og ønskerne deltes også af kongen, som sørgede for, at de efterhånden blev opført. Men det er bemærkelsesværdigt, at andre byggerier først blev prioriteret, således at militæret først i 1709 og de civile kolegier først i 1721 fik deres respektive bygninger. De bygningsværker, som Frederik IV fik opført efter sin tronbestigelse, viser, at man befandt sig i en brydningstid indenfor dansk arkitektur, og da det altid er fængslende at beskfætige sig med perioder, hvor to stilarter kæmper om overtaget, skal dette tidsrum gøres til genstand for en særlig undersøgelse. Brydningstiden i Danmark har sin baggrund i van Havens og TEssins forskellige byggestil. Der gives derfor en kort omtale af disse berømte, indbyrdes konkurrerende personligheder.

Varenr. 71.63 – Uindbundet. – 45 sider. – Pænt eksemplar.

Foreningen til Gamle Bygningers Bevarelse 1975

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: Enevoldskongerne Frederik IV og Christian V som bygmestre  og konkurrenter. –  Bygninger. – Ophavsmænd. – Johan Conrad Ernst. – Noter.- Uindbundet. – 45 sider. – Pænt eksemplar.