Jessen, Keld. - Mogensen, John, - Ryg Olsen, Knud

Romantik og realisme

Bog

DKK 95,00

I 1830 var det danske monarki større end i dag. Det omfattede ud over Danmark Sydslesvig, Holsten og Lauenborg, og grænse mod det tyske rige gik nord for Hamborg. Desuden havde anmark mindre tropekolonier som Tranquebar, Guldkysten samt De Vestindiske Øer. Omkring 1830 var den enkelte bondegår selvforsynende med en stor hjemmeindustri. Alle redskaber fremstillede man selv, man spandt og vævede og bryggede sit eget klæde og slagtede selv sine dyr. Men gradvis overtog byerne den industrielle produktion af varer, herunder også fødevarer. Det skete ikke på én gang, men var en langsom proces, der først for alvor kom i gang i slutningen af perioden. – Bogen er en periodeantologi beregnet i danskundervisningen for de 16-19-årige. Der er i bogens tekstudvalg lagt vægt på at repræsentere såvel romantik som realisme ud fra grundlæggende begereber. Bogen indeholder derfor både velkendte tekster og mindre kendt materiale, der åbner for nye synsvinkler.

Varenr. 89.69-26. – Indbundet. -1984. –  Illustreret. – 192 sider. – Pænt eksemplar. – 95 kr.

Systime 1984

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: Danmark 1830-1890. – Den ny tid. – H. C. Andersen: Jernbanen. – N. F. S. Grundtvig: Af Mands Ninde. – H. V. Kaalund: Da de rev Voldene ned. – Herman Bang: af Kritiske Studer og Udkast. – ARBEJDE: Hyrdedrengen. – Det tabte Paradis. – Henrik Pontoppidan: Knokkelmanden. – Meir A. Goldschmidt: Ravnen. – Til Arbejdsmanden. – Fagblad for de forenede Arbejdsmænd: Hvad kan vi fordre? – Arbejde, kvinder og børn. – Arbejde og klasse. – FÆDRELANDET: B. S. Ingemann: Den stumme Frøken. – Fredericiaslaget 6. juli 1849. – Viggo Hørup: omantik og Realisme. – Krigen i 1848 og 1864. – KÆRLIGHED OG ÆGTESKAB: Th. Gyllembourg: Den lille Karen. – Chr. Winther: Ak, mindes du? – Emil Aarestup: Stævnemødet. – Søren Kierkegaard: Af Forførerens Dagbog. – Herman Bang: Fragment. – Elisabeth Grundtvig: Af Erotik og Kvinder. – Menneskets livsaldre. – Kvinder i opbrud . – RELIGION OG VIDENSKAB: N. F. S. Grundtvig: O Christelighed. – H. . Andersen: Klokken. – August Strindberg: Onaturligt urval eller rasens uppkomst. – Det moderne fritænkeri. – LITTERATURDEBAT:  H. C. Andersen: Hvad man kan hitte paa. – Jens hr. Hostrup: Drøm og liv. – Georg Brandes: Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes Literatur. – Det moderne Gennembruds Mænd. – BILLEDKUNSTEN: Niels L. Høyer: Af Om national Konst. – Francies Becker: Af Vor Tids Malerkunst. – Verdens nye Jernbanescene. – FÆDRELANDET: Jørgen Sonne: Haven med den gamle Døbefont. – I Dybbølstillingen 1864. – FAMILIEN: Fritz Syberg: VEd Nadverbordet. – Gustav Wenzel: Frokost II. – P. S. Krøyer: Portraitgruppe. – Arbejderfamilie o. 1895. – Om billedanalyse. – Tekstoplysninger.