Heinrich, Dieter., Hergt, Manfred.

Munksgaards Økologiatlas.

Bog

DKK 70,00

Økologien ( af græsk oikos = hus og logos = lære) blev indført i 1866 af biologen Ernst Haeckel som delområde af biologien og beskrevet som “videnskaben om organismens forhold til de ydre omgivelser”. Heraf har i mellemtiden udviklet sig en disciplin, placeret mellem og knyttet til fagene biologi, geografi og sociologi. Her undersøges vekselvirkningerne mellem planter, dyr og mennesker. – Bogen forsøger at fremstille økologiens grundlag og tydeliggøre dette gennem eksempler. En del problemer behandles særskilt på grund af deres kompleksitet, betydning og selvstændighed. Forståelsen af de forskellige sammenhænge set ud fra en økologisk betragtning burde influere på menneskets såvel som samfundets og nationernes adfærd. Her bliver spørgsmålet om, hvorvidt man kan øge den individuelle ansvarlighed med en økologisk fornuftig og kollektiv adfærd til følge.

- Oversat fra tyske af Annette Kürstein Jensen.

Munksgaard, 1992.

På lager

Varekategorier: ,

Beskrivelse

INDHOLD: Økologiens grundlag. – Atmosfæren. – Energi og energistrøm. – Klimatisk inddeling af Jorden. – Klimadiagrammer. – Hydrosfæren. – Litsofæren, pedosfæren. – Biosfæren I og II. – Økologiske elementarprocesser. – Vand som økologisk faktor. – Autotrofe organismers stofskifte. – Jorddannelse og -udvikling. – Jord som økologisk faktor. – Sanser og stimuli. – Radioaktivtet. – Økosystemer. – Landskabsøkologi og økosystemlære. – Biogeografi. – Plantesociologi og økosystemudvikling. – Populationsøkologi. – Terrestriske økosystemer. – Den arktiske tundrazone. – Den boreale zone. – Den temporerede, oceaniske zone. – Den temporerede, kontinentale zone. – Bjergene i de ydre troper. – Den mediterrane zone. – Varme, tørre regioner. – Savannen. – Tropisk regnskov. – Bjergene i troperne. – Akvatiske økosystemer. – Menneskets indgreb i landskabet. – Problemkredse. – Støjkilder og støjbeskyttelse. – Luftforurening. – Syreregn og skovdød. – Tungmetaller. – Vandforurening. – Spildevandsrensining. – Pesticider. – Energi og miljø. – Levnedsmiddeløkologi. – Vurdering af økosystemer. – Naturbeskyttelse. – Miljøpolitik. – Ansatser til problemløsning. – Landbrugsproduktion. – Industriel produktion. – Vedvarende energi. – Luftrenholdelse. – Sø- og vandløbsrestaurering. – Økologisk byggeri. – Affald og genbrug. – Globale problemer. – Appendiks. – Litteratur og kilder. – Register.- 1. udgave. – Uindbundet. – Illustreret. – 281 sider. – Pænt eksemplar.