Sløk, Johannes, - Houkjær, Hanne Marie

Mennesket & verden

Bog

DKK 90,00

Varenr. 16.8-26. – Uindbundet. – 1996. –  187 sider. – Pænt eksemplar med spor efter navn på titelblad. – 90 kr.

Bogen tager sit udgangspunkt i, hvordan mennesket opfatter mennesket, ogdan det opfatter verden. Mennesket kan anskue verden mytisk, antage at Gud og djævlen, engle og dæmoner er reelt eksisterende væsner. Eller det kan anskue verden rent rationelt og afvise enhver tanke om mytiske figurer andre steder end i eventyr og anden fiktiv litteratur. De to anskuelsers historiske udvikling undersøges, og kristendommen og Platon opstilles som de to ophav til hver deres anskuelse. Bogen tager ikke stilling, men fastslår at de to anskuelser altid har været blandet sammen. Dernæst gennemgås begreberne “det onde”, “sansningen” og om “den ydre verdens eksistens” som problem. Det er en undersøgelse, der ender i det uundgåelige resultat, at vi ikke aner, hvad den ydre verden er, eller om den faktisk eksisterer.

Forlaget Centrum 1996

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: Original og kopi. – Det onde. – De to anskuelser. – Verdens virkelighed. – Sjælen. – Sproget. – Tidsånden. – Dialog med læser.