Grøngaard Jeppesen, Torben

Landsbyens opståen. Indledende studier over middelalderlandsbyernes pladskontinuitet.

Bog

DKK 105,00

Der er tale om en rapport fra 1975, der indgik i projektet “Landsbyens opståen og udvikling på Fyn”, ved Odense Universitet. – Frederik Sehested udgav postumt en bog med titlen “Archæologiske Undersøgelser” om arbejdet med at udforske sit fødesteds – Broholms – forhistorie. Æren for at have inddelt udforskningen af fynsk oldtid på et videnskabeligt niveau må derfor tilfalde Sehested. Hans udgravninger og publikationer betød også i en større sammenhæng et nybrud. Med dem indledtes nemlig interessen for et studium i fortidens bebyggelse inden for en lokal ramme.

Odense Universitet 1979

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: Indledning og målsætning. – Landsbynavne af ældste lag. – Stednavneforskningens opdeling af bebyggelsesnavne. – Stednavnetyper af ældste navnelag. – Dateringsmetoder og -resultater. Absolut kronologi. En oversigt over den hidtidige forskning. – Stednavnedatering. – Indirekte arkæologisk datering. – Direkte arkæologisk datering. – Målrettet arkæologisk indsats. – Formulering af arbejdsmetode. – Graveteknik. – Metodiske problemer. – Rønninge.Landsby af -inge-typen. – Kort beskrivelse af Rønninge. – Udgravningsfelterne. – Aflejringer. – Keramik. – Flemløse. – Kort beskrivelse af Flemløse. – Fund og anlæg. – Udgravningsfelterne. – Topografi. – Marslev. – Kort beskrivelse af Marslev. – Topografi. – Resultater. – Noter. – Bibliografi.- – Udg. i serien “Skrifter fra Historisk Institut, Odense Universitet”, nr. 24. – 121 sider. – Fotokopieret manuskript.