Otto Steen Due og Jacob Isager - Red.

Imperium Romanum I-III

DKK 235,00

Varenr: 91.47-45. – Indbundet i hellærred og med omslag. – 1993. – Illustreret med sort-hvide fotos. – Bd.I: 325 sider. – Bd. II: 488 sider. – Bd. III: 371 sider. – Enkelte brugsspor på omslag. Ellers et pænt eks. – 235 kr.

Værket behandler Romerrigets og Italiens  historie fra oldtiden til dannelsen af EF.

Tidsskriftet Sfinx - 1993

På lager

Beskrivelse

Bd.I: Imperiedannelser før Romerriget. – Det romerske imperium. – De stolte traditioner. – Roms hellenisering. – Politik og litteratur fra republik til monarki. – Imperiets spejlbillede: Billedkunst og monumental arkitektur fra Augustus til Hadrian. – Imperium Romanum: Et fleksibelt verdensrige. – For og imod imperiet i samtidens syn. – Det romerske imperium og de andre. – Vejen tl det kristne imperium. – Fra rigsdeling og forsøg på samling til Middelhavsimperiets sammenbrud: Rigstanken set fra Konstantinopel (395-642). – Tanken om imperium Romanum i Vesten fra det 5. årh til det 8. årh. – Folkevandringerne og imperium romanum. – Bd. II: Det latinske fællesskab. Latin som kulturelt fællesmedium i middelalderen. – Karolingerriget – et forsøg på at genoplive Romerriget ? – Det Østromerske (byzantiske) Rige og dets efterliv hos grækerne (642-974). – Pave- og kejsermagten i middelalderen. – Middelalderens Danmark og det romerske imperium. – Romerretten. – Kejser, pave og kommune. Arven efter Rom i middelalderens Italien. – Rum, Rumeli, Rumænien. Rom-tanken hos tyrkerne og rumænerne. – Moskva – og det tredje Rom ? Fra Ivan III til Mikhail Gorbatjov og Boris Jeltsin. – Reformationen – et opgør med Rom-ideen ? – Pavemagten eller Reformationen. – Det Hellige Romerske Rige og habsburgerne. – Danske konger og romersk herskersymbolik. – Fra forbillede til analyseredskab – om Machiavellis, Mentesquieues  og Holbergs brug af romernes historie. – Edward Cabbon og hans Decline and Fall of the Roman Empire. – Illustrationsliste. – Register. – Bd. III: Kejserdømmet på fransk. – Det britiske imperium. –  Imperiet i fransk selvopfattelse 1871-1962. – Fascismen og det romerske imperium. – Det naziztiske rige og det romerske imperium. – Den imperiale republik. – Moderne teorier om imperialismen. – Forum Romanum som afspejling af imperiet. – Kampen om Rom. Romerriget i dansk litteratur 1750-1900. – Kimbrer og vestalinder i Sandalmagernes gade. – Romerriget i tegneserier og drengebøger. – Romerriget på film. – Europas pragmatiske fællesskab. – Register.