Nicolai Bauer. - Ole Briand Petersen. - Bodil Scheller-Nielsen

Sanselighed og disciplinering. Det danske standssamfund i 15-1600-tallet

DKK 85,00

Varenr.: 96.2 – 45. – Uindbundet. – 1992. –  Illustreret med sort-hvide fotos. – 118 sider. – Pænt eksemplar. – 85 kr.

Der gives en forklaring på den danske renæssances europæiske baggrund i bogen. Desuden omtales konfrontationen mellem sanselighed og disciplin hos kongemagten og de enkelte stænder.

Tekster og billeder underbygger de enkelte stænders selvopfattelse. – Bogen henvender sig til gymnasiet og HF.

Munksgaard - 1992

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: Den europæiske baggrund. – 1300-tallet. Et opbrud begynder. – Krisens økonomiske virkninger. – Humanisme. Renæssance. – Renæssancens kunst. – Reformationen. – Det danske standssamfund i 15-1600-tallet. – Kongemagten. – Kongelig fest. – Pral og pragt som kongeligt monopol. – Kongen og det sjette bud. – Gejstligheden. – Fromhedsidealet og den kristlige opdragelse. – kald og kår. – Ægteskab og barsel til Guds ære. – Den vanskelige disciplinering. – Regnskabets time. – Adelen. – Det økonomiske grundlag. – Adelig selvforståelse – dy og ære. – Bag idealet. – Borgerskabet. – Borgeridealet – en borgerlig stambog. – Borgeridealet – billeder og bygninger. – Et borgerligt ægteskabs indstiftelse. – Bønderne. – Landsbyens snævre verden. – Arbejdets tvungne fællesskab. – Ungdom og kærlighed i landsbyen. – Håndværkerne. – Boder, bolig og værksted. – Den lange arbejdstid. – De nødvendige arbejdsgilder. – Blå mandag. – Kirkens holdning til arbejde. – Håndværkernes egne regler. – Statsmagtens ønsker. – Proletariatet. – Reformationen og fattigdomsproblemet. – Tiggerforordninger. – Christian IVs kamp mod løsgængeri. – Afslutning. – Anvendt litteratur.