Galberg Jacobsen. Henrik., - Stray Jørgensen, Peter.

Håndbog i nudansk.

Bog

DKK 125,00

Håndbogen er en opslagsbog i praktisk sporgbrug. Den giver hjælp til at løse de daglige sproglige og kommuniaktionsmæssige problemer, som man støder ind i, nå man skal meddele sig skriftligt eller mundtligt til andre. Bogen består af 134 alfabetisk ordnede artikler om forskellige sproglige emner. Nogle af artiklerne er meget lange, mens andre er ganske korte. Der er også nogle oversigtis- og henvisningsartikler, hvorfra der henvises til andre artikler, der behandler dele af emnet

Politikens Forlag, 2001.

På lager

Beskrivelse

-INDHOLD: Abstrakter, – Accenttegn. – Ad eller af? – Adjektiver på -el, -en og -er. – Adjektiver på -sk. – Adjektiver på trykstærk vokal. – Adjektiver på-vis. – Adverbier. – Adverbielt t. – Alfabeter og alfabetisering. – Anbefalinger. – Anførselstegn. – Ansøgninger. – Apostrof. – Argumentation. – Arkivering. – Artikler. – At eller af? – At eller og? – Bilag. – Bindebogstaver. – Bindestreg. – Chance eller risiko? – Citatteknik. – Dansk for udlændige. – Dansk Sprognævn. – Dnsk Standard. – De eller dem han elle ham mm? – Der eller som? – Disposition. – Dobbelt- eller enkeltkonsonant. – Dobbelt – eller enkeltvokal. – E-problemer. – Enig i eller enig om? – Et eller flere ord? – For eller til. – Forord. – Forpligtelse eller forpligtigelse m.m? – Fremmedord. – Fremtsillinsformer. – Fuldmagter – Genitiv. – Godt sprog. – Grammatik. – Hermed eller herved.- Hver. – Højest eller højst? – Illutrationer og figurer. – Imperativ. – Informationssøgning. – Klger. – Kolon. – Komma. – Komparation. – Konjunktioner. – Korrekturtegn. – Layout. – Ligge eller lægge m.m? – Lix. – Læserbreve. – Manuskripter. – Megen eller meget? – Mødereferater. – Mødeteknik. – Nogen eller nogle? – Notatteknik. – Noter. – Ordbøger. – Orddeling. – Praentes. – Praktisk talet eller praktist talt? – Pressemeddelelser. – Pronomener. – Præpositioner. – Præsens participium. – Punktopstillinger. – Punktum. – R-problemer. – Rapporter. – Referater. – Resuméer. – Retskrivningsordbogen, nye og gamle faldgruber. – S-problemer. – samt. – Semikolon. – Sin og sig eler? – Singularis eller pluralis af adjektiver? – Skråstreg. – Spørgsmålstegn. – Stillingsansøgninger. – Store og små bogstaver. – Stumme bogstaver. – Substandtiver. – T-problemer. – Taleteknik. – Talord. – Tankestreg. – Tegnsætning. – Tekstreferater. – Teksttyper. – Telefax.- 4. udgave. – Indbundet. – 539 sider. – Pænt eksemplar med navn på titelblad.