Benzon, Gorm

Gamle, danske vinduer.

Bog

DKK 75,00

Bogen beskriver vinduernes historie, fra de var åbninger i taget, glughuller og lyssprækker i vægge og ned til de mere moderne vinduestyper, som begynder at gøre sig gældende i anden halvdl af forrige århundrede. Vinduer har i dobbelt forstand virket i oplysningens tjeneste, nemlig dels ved at give lys i rummene, dels ved at give mennesker lys til gennem læsning at tilegne sig kundskaber. Det var udmærket at kunne arbejde ved lys fra vinuderne. Knap så heldigt var det erimod efter en arbejdsgivers opfattelse, hvis hans folk sad og sløsede den kostbare tid bort ved hele tiden at kigge gennem vinduet.

Varenr. – 71.6 / 71.6-Hylde 5.  – Uindbundet. – Illustreret. – 128 sider. – Pænt eksemplar. – 75 kr.

Kreditforeningen Danmark Cop. 1981, genoptryk 2000.

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: Lyren bringer lys og luft til husene. – Øjendøre og skydeskår. – Vinduesglassets mange forgængere. – Fra Old-Ægypten til Roskilde – arkitekturmotiver på vandring. – Det første glas og glasteknik. – Vindueskulturen kom fra kirken. – Spedalskhedsvinduer. – De lyse teglestenskirker. – To gådefulde vinuder. – Verdslige vinduer og runde ruder. Komfort på borg og slot. – Gitterværk og skodder. – Aristokratiske rudeknusere og glasforsyning. – Glarmesterens utaknemmelige job. – Glasmosaik – glasmaleri. – Vinduer i festdragt. – Ordforklaring. – Stilskema.