Høffding, Niels

Friheden eller døden. Den franske revolution.

Bog

DKK 105,00

Den franske revolution er grundlaget for vores opfattelse af politisk kultur. Valg, partier, højre, ventre, debatter, mobilisering af masserne, ideologier og sekularisering af tilværelsen er alt sammen selvfølgeligheder for os uden, at vi altid gør os klart, at forudsætningerne skal søges i begivenheder, der fandt sted for mere end 200 år siden. Vægten er lagt på sociale, kulturelle og mentalitetshistoriske emner og lader det traditionelle politiske og økonomiske stof indskrive deri. Bogen forsøger også at vise, at den franske revolution fik den utilsigtede virkning, at den styrkede statsmagten, og at det politiske og administrative greb om samfundet dermed strammedes. Det var også et mål, som den enevældige kongemagt også havde haft, men ikke magtede at gennemføre, og som Napoleon gennemførte. På den anden side er der også tale om et brud med fortiden ved, at de første tilløb til en demokratisk, politisk kultur skabes i denne periode. Den lider ganske vist skibbrud for en tid, men vinder for alvor indpas i slutningen af det følgende århundrede efter talrige omskiftelser.

Gyldendals Bogklubber 1989

På lager

Varekategorier: ,

Beskrivelse

INDHOLD: FRA DET GAMLE TIL DET NYE SAMFUND: Den adelige elites kultur og mentalitet. – Den borgerlige elites kultur og mentalitet. – Guerre aux chateaux. Bønderne før og under revolutionen. – Paris’ storhed og fattigdom. – De folkelige levevilkår i det førrevolutionære Paris. – TILVÆRELSESFORMERNE UNDER REVOLUTIONEN: Brød og opstand. – De fattiges fortalere og staten. – Une dette nationale. Socialpolitikken under revolutionen. – Aux armes, citoyens! Soldaten og revolutionen. – Kvinderne under revolutionen. – I guiollotines skygge. – KULTUR, IDEOLOGI OG MENTALITET: Kulturrevolutionen i år II. – Jacobinisme. Dyd og terror. – Den revolutionære mentatlitet. – REVOLUTIONEN TIL DEBAT: Er den franske revolution en myte? – Nyere fortolkninger. – Kronologisk oversigt. – Noter. – Litteratur. – Register. – Indbundet. – Illustreret. – 255 sider. – Pænt eksemplar.