Knudsen, Bodil Møller., - Schiørring, Ole.

Fra grubehus til grillbar. Horsens i 1000 år.

Bog

DKK 75,00

Varenr.: – 46.4 – 8 . – Uindbundet. – Illustreret. – 1992. – 278 sider. – Pænt eksemplar. – 75 kr.

Horsens ligger i bunden af den rede Horsens Fjord på et lille næs, der er afgrænset af Nørrestrand mod nord, Stensballesund mod øst og fjorden mod syd. Bynavnet, som indtil ca. 1500 var Horsnes, betyder Hestenæs og er sikkert meget gammelt. Oprindelsen kendes ikke, men en forklaring kan være, at næsset var stedet, hvor man opdrættede heste med videresalg for øje. Men det kan ikke udelukkes, at navnet henviser til, at her er blevet udkæmpet hingstekampe. Disse dyster kendes fra vikingetiden, hvor de indgik i dyrkelsen af frugtbarhedsguden. Gennem kampene udvalgte man den bedste hest, som derefter blev oret til gudens ære.

Horsens Museum, 1992.

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: Det ældste Horsens. – 900-1000 årene. – Borgergadebebyggelsen. – Begravelsespladsen. – Den tidlige middelalder.   – Møntslagning. – Kongsgård. – Byens gader. – Den ældste sognekirke. – Horsens 1200-1600. – Byens plan. – Befæstningen. – Gaderne. –  Byens Huse. –   Skt. Ibs Kapel. – Klostre. – Andre kirkelige institutioner. – Borgernes huse. – Møllen. – Byens styre. –  Kongen. – Byens råd. – Dagliglivet. – Købmænd. – Håndværkere. – Byens landbrug. – Husholdningen. –  Mennesker. – Pilgrimme. – Peter Borgsmed. –  Horsens 1600-1750. – Byens plan og huse. – Boder. – Købmandsgårde. – Skole og pakhus. – Lensmanden. – Byens råd. – Brandværn. – Klokker. – Skolevæsen. – Fattigvæsen. – Rådets indtægter. – Håndværkere. – Drikkevaner. – Begravelser. – Gerhard de Lichtenberg. – Vitus Bering. – Horsens 1750-1850. – Byens plan og gader. – Havnen. – Bindingsværkshuse. – Anders Kruuse og Jens Hjernøe. – Byens styre. – Borgmester Flensburg. – Borgmester Ræder. – Rådhuset. – Embedsmænd. – Håndværk og fabrikker. – Hjem og husholdning. – Mad og andre nydelsesmidler. – Familien Gersdorff. – Serene d’Acqueria. – Tidsfordriv. – Ove Høegh-Guldberg. – Johanne Poulsdatter. – Det Slesvigske Kyrasserregiment. – Horsens 1850-1930. – Havnen og jernbanen. – Byudvidelser. – Kirkegårde. – Badeanstalter og parker. – Offentlige bygninger. – Andreas Fussing. – J. C. Clausen. – H. F. J. Estrup. – Viggo Norn. – Kommunale værker. -Horsens Statsfængsel. – Alfred Schmidt. – Folkekøkkener. – Sport. –  Horsens 1930-1992. – Litteratur og kilder.