Grinsted, Th., - Thomsen, Aage m.fl. - Redaktører.

ELFO 100 år.

Bog

DKK 60,00

Elinstallationsbranchen formedes for alvor i takt med elektricitetens øgede anvendelse i 1890erne, men branchen manglede den identitet og det faglige fællesskab, som de gamle fag besad i kraft af århundredgamle lavstraditioner. De fleste fag havde rødder i lavsvæsenet, og skønt næringsloven af 1857 var et hårdt slag mod det dermed forbundne erhvervsmonopol, overlevede nogle som brancheforeninger. Ganske vist på et noget afdæmpet niveau. Elinstallatørerne manglede hele denne baggrund. De skottede til de gamle håndværksfags organisation, men måtte skabe deres egen identitet i overensstemmelse med det nye fags specielle karakter.

Elinstallatørernes Landsforening ELFO 1998.

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: En ny branche. – Teori og praksis.Pariserudstillingen 1881. – Elektriciteten i Danmark. – Gennembrudsårene. – Elinstallatøren på banen. – Håndværk eller trylle kunst. – På Herrens mark. – Elinstallatørerne i provinsen. – Fuldmagt fra byrådet. – Siliam Bjerre og Askovdrengene. – Pioneren la Cour. – Offentlige elektricitetsværker. – Elektrisk gadebelysning. – Elpioneren fra Køge. – De første autorisationer. – Københavns første elværk. – Fagets organisering. – Københavnsforeningen af 1898. – Den første tarif. – Provinsforeningen af 1910. – REvolutioner og Påskekrise. – Sammensluttende lokale Elektroinstallatørforeninger. – Krig og regression. – Initiativet fra provinsen. – Kredsinddeling og propagandature. En sej kamp. – Nissen flytter med. – Frede Pedersen. – Den famøse Odense-resolution. – Ny stærkstrømslov. – Prislovgivning og licitationskommission. – Indkøbsforeningen og Protektør. – Frieri til Protektor. – Protektørs prisregulerende virksomhed. – Fred og forandring. – Opbrud. – Afsked med Jernindustrien. – ELFO, Elektroinstallatørorganisationernes Forening. – Overneskomster på plads. – ELFO tager over. – ELFO. – Arven fra de gamle organisationer. – Den merkantile uddannelse. – ELFOs overblik. – ELFO-DATA. – Milepælen. – ELFOs kampagner. – Julekataloget. – Firsernes udfordringer. – Skurvognssagen. – Løndiktater. – Håndværker eller leder. – Autorisation. – Ny lovgivning. – Strenge eksamenskrav. – Stærkstrømsloven af 1907. – Elektricitetsrådet. – De to love 1930 og 1937. – Først uddannelse, så autorisation. – En uddannelse, én elinstallatør. – Ny autorisationslov 1958. – Uddannelse i elbranchen. – Lærlingeuddannelsen fastlægges. – Brud med Jernet. – EFG og mesterlære. – Ny lærlingeuddannelse 1991. – Ny elektrikeruddannelse. – Marked og teknologi. – Verdenskrigen 1914-1918. – Besætelse og krigsøkonomi. – CTS-anlæg. – Datatransmission. – Fremtiden. – Branchens udvikling i tal. – ELFOs bestyrelsesmedlemmer 1968-1998. – Elektroinstallatørorganisationernes formænd 1898-1998.- Indbundet. – Illustreret. – 89 sider. – Pænt eksemplar.