Wenche Nøss

Det moderne Europas fødsel. Fra senmiddelalderen til reformation ca. 1300-1650 Fremstilling og kilder

DKK 90,00

Varenr.: 91.7 / 49. –  Uindbundet. – 1992. –  Illustreret med sort-hvide fotos. – 127 sider. – Pænt eksemplar. – 90 kr.

I dag er der en udbredt følelse af at leve i en overgangstid – en overgang til noget ukendt. Denne bog handler om en anden dybtgående økonomisk, social, kunstnerisk og religiøs ændring. Nemlig overgangen fra middelaldersamfundet til det moderne Europa , og om hvordan datidens mennesker reagerede på omvæltningerne.

Bogen bygger på kilder og billedmateriale, der belyser perioden ca. 1300 til 1650, og den er beregnet for ungdomsuddannelserne.

Munksgaard - 1992

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: Udviklingen i senmiddelalderen. –  Landbrugssamfundet. – Godsejer og bonde. Den senmiddelalderlige krise. – Byerne vokser. – Den universelle kirke. – Tro og lære. – Kultur og kunst. – Kapitalismens gennembrud. –  Kapitalistisk produktion. – Befolkningstilvækst og inflation. – Udviklingen i det feudale landbrugssamfund. – De sociale følger. – TEKSTER:  Europæerne og verden udenfor.   Hvorfor Columbus sejlede til Amerika. – Engelske ambitioner om et kolonirige. – Forretning eller forbrydelse ? – Et besøg hos Fuggerne. – Hvem blev ramt af lovgivningen om åger? – Inflationsbekæmpelse år 1551. – En engelsk købmands syn på renter i 1572. – Borgerskabets selvforståelse 1664. – Håndværker eller lønarbejder. – Modstand mod lavsregulativer. – Bønskrift. – Bønderne som konservative eller revolutionære. – Luther om de tyske bønders 12 artikler. – Engelsk bondeoprør. – Folkeligt vers, England. – Fra krigeradel til embedsadel. – Livet på en tys ridderborg. – Den franske adel. – Dansk adelig opdragelse. – Almisse eller straf ?  Kirkens syn på fattighjælp før reformationen. – Sultflygtninge. – En lov om straf af tiggere og vagabonder. – Den første fattiglovgivning. – Fattiglov 1601. – Renæssance. –  Renæssancekulturens sociale grundlag. – Humanisme. – Rumvirkningen i renæssancens billeder. – Menneskeskikkelsen. – En ny arkitektur. – Magtens iscenesættelse. – Et nyt univers. – Renæssancens betydning. – Om mennesket. –  Middelalderligt menneskesyn. – Humanistisk menneskesyn. – Renæssancens idealmenneske. – Reformation og modreformation. –  Forfølgelse af protestanter. – En protestantisk martyr. – Den spanske inkvisitions undersøgelser.