Tilbud

Bolvig, Axel.

Den ny billedbibel.

Bog

DKK 185,00 DKK 155,00

Varenr. : 22. – Indbundet med omslag. –  2003. Illustreret med fotografier i farver af kalkmalerier. – 311 sider. – Pænt eksemplar. – 185 kr. – TILBUD 155 kr.

Kalkmalerierne kan  anskues som  selvstændige billedbibler med deres eget indhold og udtryk. De henviser mest af alt til det talte sprog og de troendes  forestillingsverden om kristendommen.  Kalkmalerierne er derfor en slags fortolkninger af Biblens historier og skikkelser på kalkmaleriernes præmisser.

Der gives et indblik i den forestillingsverden, tro og overtro der var fremherskende i middelalderens kristendom.  Bogen handler både  om Gamle og Nye Testamente, og hvor testamenterne er fortællinger  på  skrift, er  bogens emne  kalkmalerierne , som i billeder fortæller kristendommens lignelser og andre fortællinger. Kalkmalerierne var  i mange århundreder  dem, som de troende forbandt med deres kristne tro, og de er billeder, som især  refererer til de bibelske tekster.

.

Politikens Forlag 2003.

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: Vejen, sandheden og livet. – Kalkmalerier og bibelhistorie. – De veltalende malerier. – Jesus’ sande billede. – Ikonografien. – Tro med forbehold. – Forbilleder. – Den første Skabelse. – Prædiken. – Udtalte billeder. Vrængmasker. – Skaberne. – Hænder. – Bestillerne. – Forvalterne. – Sproget. – Den anden Skabelse. – Middelalderens billedbibel. – Gamle Testamente. – Skaberen selv. – Skabelsen. – Skabelsen af Adam. – Opholdet i Paradis. – Ægeskabets indstiftelse. – Satans Fald. – Djævle. – Engle. – Mellem Himmel og Helvede. – Syndefaldet. – Natten er vor egen. – Uddrivelsen. – Adam og Eva modtager tøj og arbekdsredskaber. – Adam og Evas familie. – Kain og Abels offer. – Kain slår Abel ihjel. – Syndfloden – sejlads. – Babelstårnet, byggeri. – Abraham ofrer Isak. – Jakob. – Kvindeskræk. – Josef. – Samson. – Moses. – Opsamlingen af Manna. – Spejderne med drueklasen. – Moses himmelfart. – Jerikos fald. – Gideon. – Kong Salomos dom. – Ester. – Hængning. – Judas’ selvmord. – Daniel – loven. – Ene mod overmagten. – Profeter. – Det Nye Testamente. – Jesus’ stamtræ. -Bebudelsen. – Vaser. – Fødslen. – Forkyndelsen for hyrderne. – Hellige Tre Konger. – Omskærelsen. – Barnemordet i Betlehem. – Flugten til Egypten. – Sædekornslegenden. – Dåben. – Fristelsen i ørkenen. – Bordscener. – Opvækkelsen af Lazarus. – De letsindige damer. – Jesus og den samaritanske kvinde. – Indtoget i Jerusalem. – Tempelrensningen. – Fodvaskningen. – Nadveren. – Bønnen i Getsemane Have. – Jesus for Herodes. – Tornekroningen. – Forhånelsen. – Ecce Homo, Gregors Messe. – Korsbæringen. – Korsfæstelsen. – Straf. – Døden og derefter. – Stigmatisering. – Mellem Himmel og Helvede. – Nedfarten til Dødsriget. – Jesus på jorden. – Himmelfarten. – Treenigheden. – Pinseunderet. – Jesus i vinpressen. – Verdens undergang. – Regnskabets time. – Dommedag. – Et spørgsmål om madlavning.