Tilbud

Bibelselskab, Det Danske

Bibelen. Udvalgte fortællinger.

Bog

DKK 100,00 DKK 75,00

Bogen henvender sig til forskellige aldersgrupper, herunder også til børn. Som titlen siger indeholder den et udvalg af tekster fra såvel Det Gamle Testamente som Det Nye Testamente. Udvalget giver sig ikke af med at medtage alle sider af det bibelske budskab, men sigter på at gengive den bibelske beretning i hovedtræk. Udvalget af tekster er foretaget for at anskuleiggøre, hvordan den bibelske historie udspiller sig i menneskers liv og i forhold til menneskers tilværelse, så sociale og kønsbestemte forhold sættes i relief af den bibelske historie.

- Teksterne er taget fra Bibelen i oversættelse autoriseret af Dronning Margrethe II.

Det Danske Bibelselskab. 1992.

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: Begyndelsen. – Menneskene er ulydige mod Gud. – Abraham og Sara. – Jakob. – Josef og hans brødre. – Israelitterne i Egypten. – Herren møder sit folk. – Det levede land. – Profeten Samuel. – Profeten Amos. – Israels undergang. – Judas undergang. – De skal finde trøst. – Hjemkomsten fra Babylon. – Fra Salmernes Bog. – Fra Prædikerens bog. – Jeus Barndom. – Jesus begynder sin virksomhed. – Fra Bjergprædikenen. – Jesus og hans disciple. – Jesus underviser om Guds rige. – Hvem kommer ind i Guds rige? – Jesus tager afsked med sine disciple. – Den første menighed. – Saul bliver Jesu discipel. – Paulus’ første missionsrejse. – Paulus i fangenskab. – andre breve. – Johannes fortæller. – Efterord. – Noter.- Indbundet. – Illustreret af Esben Hanefelt Kristensen. – 298 sider. – Pænt eksempel.