Gotfredsen, Edvard

De Habitu Decenti

Bog

DKK 75,00

Lægens gerning er så særpræget, at hans adfærd altid har været fulgt med åbne øjne såvel af hans patienter som af hans kolleger. For patienterne har lægen stedse stået som den, der i nødens stund holdt liv og død i sin hånd, og denne opfattelse er ikke ændret i vort århundrede. Samfundet har i tidens løb opstillet regler for lægens uddannelse, honorar, erstatningspligt og andre ydre ting, men det væsentlige og intime i lægegerningen , alt det, der hviler på lægens etiske indstilling, er et område, hvor ingen lovgivning har kunnet trænge ind. Dette område med de mange problemer og de skiftende situationer kendes kun til bunds af lægerne selv, og det jtener dem til ære, at de også selvhar søgt at udforme regler for lægens sømmelige optræden: “De habitu dencenti”, som er titlen på et af de hippogratiske skrifter.Sådanne skrfter af lægetisk art kendes fra alle tider og kulturretninger, De præges af deres tidsalder og deres miljø, men i deres grundsyn på lægens forhold til patienten frembyder de ingen pincipielle forskelligheder. Skrifterne giver os også et indblik i sagens negative side. De beretter om læger, der søger at skaffe sig yndest og gunst ved uværdige midler, og vi ser, at der heller ikke her er nogen principile forskel mellem oldtid og nutid – et vidnsesbyrd blandt mange andre om, hvor lidt menneskesindet har forandret sig. .- Bogen gennegår en række af de gamle skrifter og personer, som gennem historien har bidraget til at udvikle lægegerningen.

Novo Industri A/S 1961

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: Indledning. – Den hippokratiske lægeed. – De hippokratiske forskrifter. – Indien. – Persien. – Kina. – Arabien. – Klostermedicinen. – Salernoskolen. – Medicus Politicus. – Caspar Bartholin. – Religio Medici. – Kirurgien – Friedrich Hoffmann. – Thomas Percival. – Oluf Lundt Bang. – Det danske lægeløfte. – Geneve-deklarationen. – Litteratur.- Udsendt til læger og apoteker. – Indbundet i hellærred. – Illustreret. – 54 sider. – Pænt eksemplar.