Gamst Christiansen, Ann, - Gamst, Birthe

Velfærdssamfundets sociale pionerer

Bog

DKK 85,00

 

Varenr. – 38.43 / NVO-3. – Uindbundet og med plastomslag. – 184 sider. – Udgået, men pæn biblioteksbog. – 85 DKK

Socialrådgiverne blev som professionelle i en “ung” profession betydningsfulde aktører i fornyelsen af den danske socialpolitik og i udmøntningen af et socialt medborgerskab. De blev så at sige pionerer i arbejdet med at skabe det danske velfærdssamfund. Denne upåagtede dimension af det sociale arbejdes historie bliver levendegjort i bogen og sat ind i en national og international historisk sammenhæng. Socialrådgivernes konkrete indsats i perioden fra 1945 til slutningen af 1950erne bliver synlig gennem interview med 10 af den tids pionerer.

Det er deres erindringer, der bidrager til historien om praktisk, socialt arbejde og en ny professions tilblivelse.

Bogen henvender sig til studerende, professionelle og alle med interesse for de socialhistoriske perspektiver.

Akademisk Forlag 2008

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: DEN MODERNE VELFÆRDSSTATS UDVIKLING: Det sociale arbejde i efterkrigstiden. – Valg af metode. – UDVIKLINGEN AF VELFÆRDSSAMFUNDET OG SOCIALE RETTIGHEDER: Socialt medborgerskab og et nyt menneskesyn. – En social demokratiudvikling. – Den moderne velfærdsstats socialpolitiske landvindinger. – En begyndende universalistisk socialpolitik. – DRIVKRAFT OG PRAKTISK LÆRING: Forpraktikken. – UDDANNELSESMÆSSIG SKOLING: Fagudviklingen. – Praktikkerne i uddannelsesforløbet. – Det interne studiemiljø. – SOCIALE PROBLEMER: Sociale livsvilkår. – På det tætte hold. – EN MANGEFACETTERET, SOCIAL PIONERPRAKSIS: Koordinering og helhedssyn. – Situationel kreativitet. – Forebyggende indsats. – Solidaritet. – Selvstændig udformning af det faglige arbejde. – Hjælper og kontrollant. – Faglig optimisme. – Socialrådgiverforeningens rolle. – DET SOCIALE ARBEJDES INDTRÆDEN PÅ DEN INTERNATIONALE SCENE: Visoner om socialrådgivernes aktørrolle. – Fra tanke til handling. – Efterord. – Noter. – Litteraturliste. – Person- og sagregister.