Blicher, Steen Steensen.

Tvillingerne og andre skrifter.

Bog

DKK 50,00

I 1981erhvervede Blichermuseet sig et fund, der bestod af en række hidtil ukendte manuksripter og breve fra Blichers hånd. Det drejer sig om 3 breve, 2 digte og en novelle, somdtil 1981 er blevet bevaret hos efterkommere af rektor i ViborgF. C. Olsen. Foruden de 2 hidtil utrykte breve fra Blicher til Olsen bringes to tidligere trykte breve. Hvornår F. C. Olsen har fået “Tvillingerne”, kan ikke ses, men det kan tænkes, den er leveret ham i stedet for “Hannibal” og måske givet til ham af Blicher i København 1842. I manuskriptet til “Tvillingerne” er teksten flere steder rettet ved overstregning, men de har været muligt at læse det udstregede. Foruden fremlægning af manuskripter og breve rummer bogen en artikel om F. C. Olsen og Selskabet for Trykkefrihedens rette Brug samt en fortegnelse over håndskrifter i Blichersamlingen på Herningsholm.

Blichermuseet på Herningsholm 1982.

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: Forord. – I Maleren Gertners Stambog. – Tvillingerne af STeen STEensen Blicher. – Breve og Digte. – F. C. Olsen og Selskabet for Trykkefrihedens rette Brug. – Håndskrifter i Blichermuseet på Herningsholm. -Udgivet i anledning af 200 året for Steen Steensen Blichers fødsel. – 86 sider. – Pænt eksemplar.