Fangel, Henrik

Ti år med TV Syd.

Bog

DKK 55,00

TV Syd var den første regionale tv-station i Danmark, etableret i 1983 som en forsøgsordning under Danmarks RAdio. Debatten om dansk regional-tv var startet i slutningen af 1970erne og blev efterhånden kædet sammen med debatten om et dansk TV 2. Hovedargumenterne for og imod regional-tv er sammenfattet i bogens slutkapitel. I de forskellige indlæg, gives 9 bud på TV Syd og fremtiden. I den historiske redegørelse skildres baggrunden for, at det netop blev Syd pog Sydøstjylland, der blev hjemsted for regionaltv-forsøget. Opbygningen af TV Syd og udviklingen af den særlige programfilosoi, der kendetegner regional-tv, følges, ligesom den brede folkelige tilslutning til kravet om TV Syds videreførelse i 1985 skildres.

A/S TV Syd 1993.

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: TV-Syd og fremtiden – 9 bud. – Ti år med TV Syd. – Før TV Syd. – TV Syd bliver til. – TV Syds andet år. – Kampen for TV Syds videreførelse. – TV Syd som selvstændig fjernsynsstation. – TV Syd som regionalstation indenfor TV 2. – TV Syd-orogrammer 1987-1993. – TV Syd og TV 2-programfilosofi og seere. – Bilag: Seertal til TV Syd-udsendelser. – Kilder og litteratur.- Udgivet i anledning af TV Syds tiårsfødselsdag d. 22. okotber 1993. – Indbundet. – Illustreret. – 216 sider. – Pænt eksemplar.