Hans Meltofte og Preben Clausen

Svømmefuglene på Tipperne 1929-2007

Bog

DKK 40,00

Varenr.: 58.83. – Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift 105, 2011: 1. – Uindbundet. – Illustreret. – 120 sider. -Pænt eksemplar.  – 40 kr. 

Feltstationen på Tipperreservatet  i Ringkøbing Fjord  (postnr. 6950)  blev etableret i 1928, og siden har der fundet systematiske optællinger sted af både ynglefugle og trækfugle. Hæftet er en afhandling, der  fortæller om levevilkårene for svømmefuglene på Tipperne, om vådområdets betydning for fuglebestanden samt stabiliteten af de egnede planter og smådyr, der findes i vådområdet, som fuglene lever af.

Dansk Ornitologisk Forening - 2011

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: Miljøforholdene i Ringkøbing Fjord og på Tipperreservatet. – Vandstands- og salinitetsforhold. – Eutrofiering. – Tilmudring og tilgroning. – Bunddyr og bundplanter. – Zooplankton. – Naturgenopretning. – Fisk. – Beskyttelsen af Ringkøbing Fjord. – Tipperreservatet. –  Materiale og metode. – Fugletællingerne. – Databehandlingen. – Artsgennemgang. – Toppet lappedykker. – Knopsvane. – Pibesvane. – Sangsvane. – Gravand. – Svømmeænder. – Knarand. – Krikand. – Gråand. – Spidsand. – Atlingand. – Skeand. – Taffeland. – Troldand. – Bjergand. – Hvinand. – Toppet Skallesluger. – Stor Skallesluger. – Blishøne. – Statistiske analyser på tværs af arterne. – Pålideligheden af tallene. – Jagtens betydning for svømmefuglene. – Fødegrundlaget for svømmefuglene. – Ændringer i svømmefuglenes arealudnyttelse siden 1930rne. – Ænringer i svømmefuglenes tidsmæssige forekomst. – Anbefalinger for forvaltningen af Ringkøbing Fjord. – Sammenhængen mellem vandstande målt ved Kirkehøj og Tipperne med afledte korrektioner. – Omregning af bunddækket af vandplanterne  i fjorden til biomasser.