Hornby, Ole

Striden om Filialen. Banksagen i hertugdømmerne i Slesvig og Holsten ca. 1840-46

Bog

DKK 85,00

Varenr. 33.22-25. – Indbundet og med omslag. – 1975. – Illustreret med tegninger. – 128 sider. – Pænt eksemplar. – 85 kr.

Den udvikling, der førte frem til hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenborgs udskillelse fra det danske monraki efter krigen i 1864, er staidg omfattet med interesse, og emnet har da også affødt en righoldg historisk litteratur. Men 1800-tallets historikere og deres efterfølgere valgte at koncentrere indsatsen om studier over de statsretlige aspekter og det nationalpolitiske forløb, mens spørgsmål om den sociale og økonomiske udvikling i rigets enkelte dele blev mindre dybtgående behandlet. Når det gælder Slesvig-Holsten, foreligger ingen generel behandling af hertugdømmernes økonomiske historie i tidsrummet ca. 1830-1864. Historien om banksagen i Slesvig-Holsten er et lille bidrag til denne del af historien – en historie, som optog sindene meget. Striden om Filialbanken blev ført i regeringskontorer, politiske forsamlinger, i pressen og ved offentlige møder. Blandt våbnene taltes plakater og respkripter, petitioner, taler og økonomiske modforanstaltninger. Få anliggender debatteredes med større iver og hefitghed i hertugdømmerne i perioden 1840-1845. For forståelsen af, hvordan oprettelsen af et harmløst pengeinstitut kunne udløse sådanne kontroverser, kan det være nødvendigt at genkalde sig hovedtrækkene i de økonnmiske og politiske opstande omkring 1840.

Flensborg 1975.

På lager

Beskrivelse

INDHOLD:Banksagens baggrund. Hertugdømmerne omkring 1840. – Hertugdømmernes forhold til Nationalbanken. – Ønsket om en filialbank. Kongens samtykke. – Den manglende vekselret. – Stænderforsamlingerne i 1842. – Den slesvig-hosltenske bankplan. Vekselanordningen for Flensborg. – Foreløbig afklaring i banksagen. – Filialbank og Bankierselskab. – Landsbankplanens endeligt. – Motiver og resultater. – Filialens videre skæbne. – Bilag I-II. – Anvendte forkortelser. – Kilder. – Noter og henvisninger. – Personregister.