Quist Nielsen, Kurt, red.

Østjysk Hjemstavn 2009.

Bog

DKK 105,00

Årbogen indeholder et udvalg af artikler fra Østjysk Hjemstavns dækningsområde. Som f.eks. artiklen om de gamle ledvogterhuse ved baneoverkørsler. De var en arbejdsplads, men mest for husets frue, som tidligt og sent måtte rulle bomme op og ned. Der er også artiklen om dronning Anna Sophie af Danmark og Norge, som fødtes på Clausholm Slot i Voldum Sogn i 1693. Her blev Anna Sophie påvirket af den 22 år ældre og meget charmerende kong Frederik IV, som i øvrigt også havde børn uden fo ægteskab. Dette og meget andet kan man læse om i årbogen.

Østjysk Hjemstavnsforening, 2009.

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: Oversgitskort. – Forfatterbiografier. – Anna Sophie, Danmarks og Norges Dronning kom fra Voldum Sogn. – Landbrugets og andelsbevægelsens bygherre, arktiket og entreprenør. – Fortidsminder omkring Lime og Mygind. – Med Ånd og Snille og ved Hånds Gjerning. – Boesslægten i Addit-Sdr. Vissing Sogn. – Den Belgiske Hest i Østjylland. – Stnvad Kirke 50 år. – Guldsmed Creutzberg i Mejlgade 1784-1826. – Dilettant – en folkelig tradition. – Det sidste hvilested. – Mejlby Sogns historie. – Jordemoder i en anden tid. – Guldsmedene og deres Laug. – Livet i ledvogterhuset. – Historiens spor i Veng og Mesing sogne. – De hollandske kedelførere – om monopol på udførelse af håndværk. – Garderforeningen for Horsens. – Årets mærkedage. – Fra krigens tid. – Forsamlingshuset i Nimtofte. – Tanker en sommeraften. – Litteratur om Østjylland siden sidst. – Sådan gik 2008. – Vejen til arkiverne.- Uindbundet. – Illustreret. – 184 sider. – Som ny.