Madsen Herbert. - Gjesing, Niels, - Stellfeld, F. G. F.

Skanderborg.

Bog

DKK 175,00

Ved den nordlige ende af Skanderborg Sø lå i den tidlige middelalder landsbyen Skanderup, dengang kaldt Sklandethorp. Dette bynavn nævnes i et brev fra 1176, hvor Valdemar I overdrager og skøder en jord i Halland til brødrene i Esrom Kloster. På dette tidspunkt må landsbyen have ligget der i mange år. Landsbyens beboere var bønder. Ude på bymarkerne skulle det hårde arbejde gøres for at sikre en god høst og dermed det daglige udkomme.Århundreders menneskelig aktivitet indenfor landsbyens rammer har udover kirkebygningen ikke efterladt sig noget synligt spor., men der er dog efterretninger om fund af brolægning og murrester mange steder under jordoverfladen. Omkring år 1100 sker der en skelsættende begivenhed for indbyggerne i det lille landsbysamfund ved kanten af søen. Byens kirke opføres, og hertil vælger man stedets bedste plads på den høje bakke ud til søen. Dette var den spæde begyndelse til den senere Skanderborg købstad.

Centraltrykkeriet Skanderborg, 1983.

På lager

Beskrivelse

– INDHOLD. Landsbyen Skanderup. – Klosterliv og borgbyggeri. – By og borg 1200-1561. – Frederik II og hans slotsbyggeri 1562-1563. – Udflytningen fra landsbyen. – Krig med Sverie 1563-1570. – Aktivitet i byen og på slottet 1563-1583. – Skanderborg får købstadrettigheder 1583. – Årene fra 1583 til Frederik II’s død i 1588. – Skanderborg Slot under formynderregeringen. – Ejendomshandler og skolebyggeri i 1617. – Slottets ladegård og den kongelige kro. – Byggerier og andre gøremål på slottet. – Slottet befæstes, og byen får en vold 1617-1620. – Huse i byen. – Fra Skanderborg Slots jordebog 1625. – Den urolige tid 1627-1645. – Efterkrigsårene og den nye konge træder til. – Frederik III’s bekræftelse af Skanderborgs kobstadsrettigheder. – Byens og slottets historie fra 1648 til ca. 17000. – Frederik IV og Skanderborg Slot. – Skanderborg bliver garnisonsby, og en rytterskole opføres. – By, slot og slotshave 1730-1746. – Branden i Skanderborg 1746. – Byens håndværkerlaug. – Bulivet på godt og ondt. – De sidste kongebesøg og auktionen på Skanderborg Slot 1767. – Slottets nedbrydning. – Slottet sælges. – Bystyret. – Apotek og sygehusvæsen. – Bylandbrug. – Håndværk – Frederik Møller. – Gottfried Rosenberg. – Skolevæsen. – Handel og industri. – Jernbanen. – Postvæsen. – Svæt Mølle. – Fastelavnsrevyer. – Bloms Fabrikker. – August Regenburg. – Erhvervsliv. – ØLA. – De jyske ungskuer. – Landsudstillingen 1937. – Sølund. – Udflytningsplaner. – SAmmenægninger. – Besættelsen. – Ildregattaterne. – Fra byplan til kommuneplan. – Bogen er udgivet i anledning af Skanderborgs 400 års købstadjubilæum i 1983. – Uindbundet. – Illustreret. – 169 sider. – Pænt eksemplar.