Fog, Jørgen, hovedred.

Politikens Jagtbog.

Bog

DKK 105,00

Jagten er en værdifuld fritidsbeskæftigelse for jægeren, mens vildtplejen og jagten for landmanden og skovbrugeren er naturlige led i ejendommens brug. I nogle tilfælde endog tilsammen en driftsgren. Både jagtudøveren og jordbrugeren er derfor interesserede i at finde ud af, hvordan man både kan ahve et rationelt jordbrug og et varieret terræn med en rig vildtbestand. Hvis naturforvalteren sætter sig ind i jægerens og vildtproducentens livsform, behov og porblemer, vil han forstå, at jagtinteressen er drivkraft for terræn- og bestandpleje for de jagtbare fugle- og pattedyrearter, og han vil desuden odpage, at bestræbelserne på at gavne disse i høj grad støtter det øvrige dyreliv og en hel del planter. Bevarelsen af vildtet og jagten forudsætter en forståelse mellem naturelskere og jægere, og at man sætter sig ind i en bred viden om jagtens og naturens skrevne og uskrevne love. Bogen er således ment som en inspirationskilde for den vorodende jæger og en støte for den erfarne jæger og jordbruger.

Politikens Forlag, 1991.

På lager

Varekategorier: ,

Beskrivelse

INDHOLD: Skydning. – Haglbøsse og riffel. – Jagtformer. – Fjodjagt. – Havjagt. – Blishønejagt. – Ande- og gåsejagt. – Vadefuglejagt. – Hønsefuglejagt for stående hund. – Sneppejagt for stående hund. – Trampejagt. – Rævejagt. – Trykjagt. – Klapjagt. – Støverjagt. – Duejagt. – Pürschjagt. – Beskydning af krage, skade og råge. – Vildkaninjagt. – Jagtsignaler. – Skudt vildt. – Jagtvåben. – Haglbøssen. – Jagtriflen. – Salonriflen. – Kombinationsvåben. – Vedligelholdelse af skydevåben. – Jagthunde. – Fuglene. – Pattedyrene. – Vildtsygdomme. – Vildt og kemi. – Vildtpleje. – Opdræt og vildtudsætning. – Terrænpleje på land. – Pleje af vådområder. – Vildskader og afværgeforanstaltninger. – Indfangning og salg af vildt. – Menneske og vildt. – Vildtforvaltning. – Vildtforskning. – Den obligatoriske jagtprøve. – Schweisserregitret. – Reservater. – Jagtforsikring. – Jagtorgnisationer. – Internationale relationer. – Jura. – Ordliste.- 3. udgave. – Uindbundet med plastomslag. – Illustreret. – 392 sider. – Pænt eksemplar.