Poul Saxe

Politik og ideer i kirkens historie 1-2

DKK 120,00

Varenr. 27 – Uindbundet. – 1981. – 2. udgave.  – Bd.1: 1 – 203 sider. – Bd.2 Teksthæfte: 1 – 32 sider. –  Pænt sæt. – Bd. 1-2: 120 kr.

Værket skildrer de forskellige opfattelser, der hersker blandt forskere og inden for kirken om den kirkelige og filosofiske udvikling  udvikling. Bl.a. nævnes og kommenteres tekster af Kant, Hegel, Karl Marx og Jean Paul Sartre.

Der tages udgangspunkt i oldtidens religion og filosofi i  Romerriget, jødedommen og i de græske mysteriereligioner.

 

Ikke oplyst - 1981

På lager

Beskrivelse

BD.1: Romerriget i tiden omkring Kristi fødsel. – Folkelig og kulturel mangfoldighed. – Kejseren som Gud. – Mysteriereligioner. – Platonismen. Stoicismen samt middel- og nyplatonismen. – Jødedommen. Fra gammel-jødisk Jahve-tro til senjødisk frelsesreligion. – Samfundets stedbørn reagerer. Jesus-troen dukker op. – Kirkens historie indtil 313. Romerrigets svækkelse og kristendommens fremgang. – De første årtier. – Nogle tolkninger af Jesu forkyndelse. – Paulus. Johannes-evangeliet. – Fra forkyndelse  for fattige til filosofi for de rige. – Kult, forfatning og fromhedsliv. – Nadveren i Det Nye Testamente. – Jesus-troens udformning som et hellenistisk pædagogisk/idealistisk system. – Markion og gnosticisme. – Apologeterne og andre teologer. – Kirken og staten. Fra “pax romana” til forfølgelse og derefter anerkendelse i et svækket romerrige. – Fra 305. Mod kirkens sejr  og Konstantin Den Stores trosskifte. – Rigskirken etableres. – Velfærdskulturen. – Den dialogiske grundholdning. – Kierkegaard. – Martin Heidegger. – Jean-Paul Sartre. – Marx-tolkninger. – Den kirkelige og teologiske udvikling. – Den katolske kirke. – Vækkelsesbevægelserne. – Højkirkelige stemninger. – Diologiske grundholdninger. – Afmytologiseringsteologien. – Kirkelighedens svanesang ? – Nyreligiøsiteten. – Vækkelseslinjen i kirken. – Handlingsteologien. – Skabelsesteologien. – Om fremmede religioner. – Om religionsundervisning. – Litteratur. – Person- og sagregister. – BD. 2 TEKSTHÆFTE:  Suetons omtale af Neros bygningsværker. – Mysteriereligionerne. – En indvielse i Isis-kulten. – Manikæismens synkretisme. – Platon. Om sjælens væsen og den højeste virkelighed. – Stoicismen. – Cicero. Om at leve i overensstemmelse med naturen og logos. – Epiktet. Om at give sin valgfrihed ind under Gud. – Jødedommen. 2. Mosebog, kap.3, vers 13-14: Jeg er den, jeg er. – Fra en Mischna-traktat. – Det fundamentalistiske bibelsyn. – Tre opfattelser af bjergprædiken. – Katolsk katekismus til skolebrug(1942). – Justin. Om erkendelse af Kristus som den hele logos. – Clemens Alexandrinus. Om den kristelige gnosis. – Biskop Euseb om kejser Konstantin som “Guds ven”. – Augustins teologi: Om forudbestemmelsen. – Gregor VII’s program=Dictatus papae. – En nordbos overgang fra Thor-dyrkelse til kristendom. – Occam. Om fornuftens begrænsede muligheder. – Luther: Om den træbundne vilje. – Calvins forudbestemmelseslære (“Instituo”) – Videnskabens landvindinger. – Galileo og Charles Darwin. – Immanuel Kant. – Adam Smith. – Karl Marx. – Pietismen. Francke om sand kristendom. – Tiden fra 1914 til i dag.