Gregersen, Frans., - Køppe, Simo, red.

Idehistorie. Ideer og strømninger i det 20. århundrede I-II.

Bog

DKK 250,00

Varenr. 91.9 – 22.Indbundet / indbundet – Bd. I: 334 sider, bd. II: 320 sider. –  Udgåede, men pæne biblioteksbøger. – 250 kr.

Tale kan blive til gode historier, men kun skrift kan føre til historie. Det gælder også idehistorie. Skriften fasthlder ideer og gør dem uafhænige af tid og tum. Ideer har ikke den fjerneste beydning, hvis de bliver inde i hovedet hos dem, der finder på dem og kun ldt større betydning ved at blive sagt. Men det er noget helt andet, hvisideerne skives ned, i et politisk manifest, i en statsforfatning, i en roman, i en filosofisk afhandling. Det at have ideer er et rundlæggende eksistensvilkår for menesker til alle tider. Men da hensigten med denne idehistorie er at give læseren nogle redskaber til at forstå den verden, vi lever i og dermed til forståelse af ideerne i det 20. århundrede, vi der især være fokus på ideerne i 1900-tallet.

Forlaget Amanda, 1994.

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: Bd. I: Indledning til idehistorien. – deerne og historien. – Verdensopfattelser i 1800-tallet. – En idehistorie om det moderne. – Samfund og politik. – Liberalismen og demokrati. – Liberalismen i praksis. -LIberalismen i Danmark. – Socialismen. – Marxismen. – Historiefilosofien. – Økonomikritikken. – Utopien – Socialliberalismen og radikalismen. – Ideologier på tværs. – Kønnet. – Racen. – Nationen og historien. – Naturvidenskabens verdensbilleder. – Fysikken ogo naturens videnskabelighed. – Den mekaniske fysik. – Positivismen. – Einstein og relativitetsteorien. – Bohr og kvantemekanikken. – Eksistens og/eller erkendelse. – Kosmologi. – Big Bang. – Materiens hisorie. – Biologien. – Evolutionstænkere. – DNA. – DNAs grænser. – Hjernen.- Bevidsthedens biologi. – Kaos og verdens mangfoldighed. – Kaos. – Humaniora og filosofi. – Strukturalisme. – Dannelsn og historismen. – Strukturalismen grundlægs af Saussure. – Sustemtgnet. – egnet, indhold og udtryk. – Strukturalismen i sprogvidenskaben. – Saussures arvinger. – Trubetskoi og foneteorien. – Hjelmselv: Form og substans, kommutaionsprøven. – Forholdet til behaviorismen. – Algebra og matematik som metasprog. – En strukturalistsk antropolog: Levi-Strauss. – Antropologi mellem humaniora og samfundsvidenskab. – Hvad er en onkel? – Piaget og den strukturalistiske psykologi. – Hvad er udviklingspsykologi? – Stadielæren. – Den kliniske metode. – Strukturalismen som idehistorisk strømning. – Psykoanalyse. – Det ubevidste.- Sexualiteten og identitetens dannelse. – Behandling af sjælen. – Drømmetydning. – Psykoanalytiske skoledannelser. – Den analytiske psykologi. – Selvet og narcissismen. – Dn feministiske debat om psykoanalysen. – Eksistentialisme, fænomenologi og hermeneutik. – Hegel. – Kierkegaards kritik af Hegel. – De tre stadier. – Begrebet angst. – Eksistentialismen i vort århundrede. – Sartre. – Selvmordet. – Metafysikken. – Fænomenologi og positivisme. – Heidegger og eksistentialismen. – Hermeneutik. – Fortolkning versus forklaring. – Dilthy. – Gadamer. – Habermas. – Strømninger og kunst i 1900-tallet. – En oversigt over udviklingen 1900-1973. – Nogle temaer på tværs. – Modernisme kontra avantgardisme. – Bd. II: Tekster: Erkæring af menneskets og borgerens rettigheder. – Erklæringen om menneskerettigheder. – Karl Marx og Peter Kropotkin. – Oprør fra midten. – Af Tradition og Historieskrivning. – Af Kvindesagen. En kortfattet redegørelse. – Af Ideernes krise i åndsliv og politik. – Hvad sker der med organismen, hvis generne gør, hvad der passer dem? – Af Overvågning og Straf. – Af Levi-Strauss. – Bemærkninger om det ubevidste i psykoanalysen. – Af Sisyfos-Myten. – Af Romankunsten. – Tekstoplysninger