Tilbud

Anne-Mette Knudsen

I al sin afmagt

DKK 135,00 DKK 85,00

Varenr. SKØN/Horsens. – Uindbundet. – 227 sider. –  Pænt og  nyt eksemplar, der er en del af et restoplag fra Forlaget Horsnæs. – 135 DKK. – TILBUD: 85 DKK

Romanen ”I al sin afmagt”  tager udgangspunkt i en årelang uenighed om ubetalt landgilde i perioden 1495-1551.  Handlingen er bl.a. baseret på  gamle domme fra  retsstriden  mellem en fæstebonde  ved navn Bertel Sørensen og lensmanden Holger Ottesen  Rosenkrantz ( 1517-1575) som var en samtidens meget magtfulde adelsmænd med store godsbesiddelser rundt om i Danmark. Herunder også Bygholm-borgen ved Horsens.

Forlaget Horsnæs - 2023

På lager

Beskrivelse

HANDLING: Som andre fæstebønder var Bertel Sørensen i 1500-tallet forpligtet til at udføre gratis arbejde for lensmanden. Hvor meget afhang blandt andet af de to fæstegårdes størrelse. Striden mellem Bertel Sørensen og lensmand Holger Rosenkrantz begyndte for alvor, da lensmanden påstod, at fæstebonden ikke var fritaget for at betale landgilde til ham. For det var en tidligere lensmand på Bygholm-borgen, der  i 1495 havde fritaget ham for dette.

I 1551 var det Holger Rosenkrantz, der var lensmand , og derfor fastholdt han, at Bertel Sørensen havde pligt til at betale landgilde til ham. For i 1544 var der kommet en ny jordebog ( en slags skatteoversigt) , som pålagde fæstebonden at betale afgifter som alle andre fæstebønder, der hørte under Bygholm Len. Lensmanden lod derfor Bertel Sørensen stille for retten ved Bjerre Herredsting, Viborg Landsting og til sidst for Rigsretten.

I 1557 havde  Bertel Sørensen under endnu et retsmøde udvist foragt for retten . Derfor blev han til sidst  erklæret fredløs ved Bjerre Herredsting. – Herefter er der ikke flere oplysninger om sagen.

Romanen er et forsøg på at fortælle om, hvordan det gik den fredløse fæstebonde Bertel Sørensen .   Tog  nederlaget til lensmand Holger Rosenkrantz  og tabet af de to fæstegårde   så meget på ham, at han brød helt sammen  ? Eller klarede  han sig trods alt ?