Nielsen, Jørgen.

Hedens Grannelund. Statens plantageanlæg på de jyske heder 1788-1863.

Bog

DKK 85,00

Ved slutningen af 1700-tallet omfattede de danske skove mindre end 5 % af landets totale areal, et tal der siden blev mere end fordoblet til 12 %.Dette er i hovedsagen sket ved tilplantning af hidtil ubevoksede arealer, især på de vidststrakte heder i Jylland. Tilplantningen af disse heder var fra begyndelsen organiseret som en statsopgave, som tg sit udgangspunkt i en på rentekammerchefen, C. D. F. Reventlows indstilling, udstedt kongelig forordning af 4. juni 1788. I bogen beskrives det pionerarbejde, der af statens forstmænd i de første 75 år blev udført under emget vanskelige forhold, og somresulterede i, at et areal af 15.000 tdr. land blev indfredet, men langt fra færdigkultiveret.

Poul Kristensens Forlag 1988.

På lager

Varekategorier: ,

Beskrivelse

INDHOLD: En vanskelig opgave. – Den jyske hedekolonisation. – En stædig amtmand. – En pessimistisk vurdering. – Pro et contra i Rentekammeret. – Den enevældige konge som marionet. – Forelæggelse for et nyt styre. – Et misvækstår. – Amtmanden. – Forstmanden. – Den enevældige kognes afgørelse. – Pionertiden 1788-1828. – Stendal plantage. – Ulvedal plantage. – Havredal plantage. – Alhedens Kongeskov. – Kompedal plantage. – Palsgård plantage. – Snabegård plantage. – Fjernstyring af skovanlæggene på hederne. – Plantning og planteskoledrift. – Klimatiske problemer. – Skadedyr. – Svampeangreb. – Brüels forhold til medarbejderne. – Lønninger og ducører. – En tid til eftertanke 1829-1845. – Initiativet hos Rentekammeret. – Den utålmodige konge. -Overforstmesterstillingen genoprettedes. – Forstkommissionen af 1841. – Fælles hovedtræk 1829-1845. – Feldborgplantagerne. – Søgen efter egnede arealer. – Vanskelige magelæg. – Arealernes indhegning. – Store mængder skovfrø og skovplanter. – Kongen pressede på. – Den overrodnede styring 1844-1863. – For og imod plantageanlæggene. – Postmesteren på Snoghøj Færgegård. – De tre gamle distrikter 1829-1863. – De første sønderjyske plantager. – Resultater og erfaringer. – Debat i rigsårdet. – Litteratur. – Kilder. – Personregister. – Efterskrift.- Indbundet. – Illustreret. – 188 sider. – Pænt eksemplar.