Jacobsen, Hans Henrik

H. C. Andersen på Fyn 1819-75. En oversigt.

Bog

DKK 120,00

I sine unge år var H. C. Andersen ofte i sommermånederne på besøg i sin fødeby Odense. Men derefter syntes han i en lang årrække at have brudt enhver personlig forbindelse med byen. Først 62 år gammel modtog han dens anerkendelse og fik atter en kreds af venner i etatsrådernes by. Ingen har været flittigere end H. C. Andersen til at føre dagbog og skrive breve, og i så vid udstrækning som muligt har forfatteren ladet digteren med egne ord berette om sine mangfoldige oplevelser i Odense og på fynske herregårde.

Skandinavisk Bogforlag 1968

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: Det er 48 Aar siden, at jeg som fattig Dreng forlød min Fødeby. – Min mørke Barndom 1805-19. – Jeg morede mig saa herlig i Fyen 1819-30. – Jeg har ikke følt mig ganske vel her i Odense 1831-39. – Det er just et Ophold efter min Smag. H. C. Andersen på Glorup 1839-69. – Fremmet mellem Fremmede i min Fødeby 1840-66. – Mit Livs skjønneste Fest. Udnævnelsen til æresborger i Odense d. 6. december 1867. – Du kjære, gamle Fødeby er altid i min Tanke 1867-75. – H. C. Andersens ophold på Fyn 1819-75. – Dagbogs- og almanakoptegnelser fra H. C. Andersens Odense-ophold 1830-66 (med noter). – Noter. – Kilder. – Personregister.- Indbundet i hellærred. – Illustreret. – 240 sider. – Pænt eksemplar