Korr Johansen, Erik, red.

Fra kysthavn til storhavn. Århus havns historie 1915-1995.

Bog

DKK 90,00

I 1995 var det 150 år siden, at havnen flyttede fra åen ud langs kysten og dermed begyndte udviklingen mod den moderne storhavn, som vi kender i dag. Siden Århus Havneudvalg i 1904 havde truffet den principielle beslutning, at kommende havneudvidelser skulle foregå mod syd, var den nye havn, der skulle anlægges i 3 afsnit, blevet påbegyndt i 1905. Selv om Århus Havn i 1914 var provinsens 3. største eksporthavn, lå den med en udførsel på omkr. 60.000 tons meget efter Aalborg. Dette og meget mere og havnens historie og udvikling beskrives i bogen.

Århus Byhistoriske Udvalg, 1994.

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: En købstadhavn i fremgang 1915-1935. – Århus Havn omkring 1915.- Skibsfarten under og efter krigen. – Fra kystfart til landtransport. – Udnrigshandelen i fremgang. – Fragtfarten på de danske havne. – Havneudbygning mod syd og nord. – Havnevirksomheder flytter til Sydhavnen. – Traditionel og mekaniseret havnearbejde. – Havneledelse ogøkonomi. – Striden om taksterne. – Havnen og byen. – Stagnation og konsolidering 1935-1960. – Ombygninger i havnebassinet og åhavn. – Udbygning af færgetrafikken til Sjælland. – På vej mod storhavn 1960-1995. – Oliehavnen under uvidelse. – Containerhavnen anlægges og udbygges. – Havnen rykker mod øst. – Færgefarten i blomstring og nedgang. – Brugere og komkurrenter. – Lystsejlads i havnen og bugten. – De første kapsejladser. – Lokale sejlklubber. – Kajakken på vej. – Nordens smukkeste lystbådehavn. – De nye marianer. – Politi på havnen. – Mellemkrigsårene. – Under besættelsen og efter krigen. – Der måles og vejes. – Kongens kontrollører. – Besættelsesårene og tørvene. – 4. juli 1944-katastrofen. – For sømandens frelse og velfærd. – ÅRHUS HAVNS først sømandshjem. – Århus Søfarts-Service. – Havnefyr og sejlløb. – En vision om havnens fremtid. – Omkring 150 års jubilæet. – Henvisninger og noter.- Indbundet. – Illustreret.- 253 sider. – Pænt eksemplar.