Ejlersen, Torben, red.

Fabrik og Bolig. Det industrielle miljø i Danmark 1987.

Bog

DKK 50,00

Gennem de sidste 125 år er befolkningen i det indre København formindsket ganske voldsomt fra 113.506 i 1860 til 16.869 i 1985. Dette står i skarp kontrast til tiden, før man i 1850erne opgav opretholdelsen af København som fæstningsby. Indtil da måtte indbyggerne klumpe sig sammen bag de voldlinjer, som gik tilbage til begyndelsen af 1600-tallet. Således steg befolkningen i den indre by fra 87.383 til 113.283 mellem 1801 og 1855. Imidlertid anså Københavns internationalt orienterede stadsingeniør, Charles Ambt, allerede i 1888 affolkningen for et generlet princip, da han i et foredrag konstaterede ” at befolkningen i de indre bydele som regel aftager, idet boligerne der mere og mere omdannes til forretningslokaler, medens de tidligere beboere søger længere bort.”

Selskabet til Bevarelse af Industrimiljøer 1987.

På lager

Beskrivelse

– INDHOLD. Nr. 1:Avedøre flyveplads. – Roskilde Maskinfabrik og bestræbelserne for bevaring. – Teknologi og arbejdskraft i dansk møbelindustri. – Den teknologiske udvikling i dansk industri i det 19. og 20. århundrede. En introduktion til litteraturen. – Danmarks Fotomuseum. – Nr. 2: Affolkning og citydannelse i det indre København 1855-1985. – Storstrømsbroen, 50 år. – Anmeldelser. – Noter. – Fjerritslev Bryggeri- og Egnsmuseum.- Tidsskrift , indbundet i en årgang. – Biblioteksindbinding. – Illustreret. – Pænt eksemplar med stregkode på bagside.