Herskind, Aase, - Gravers Pedersen, Uffe

Engelsk grammatik med synonymer.

Bog

DKK 90,00

Varenr. 89.32-21.- Indbundet. – 207 sider. – Pænt eksemplar m. navn på titelblad. – 90 kr.

Dette er en grundbog, der dækker alle de væsentligste sider af den engelske grammatik, og bogen er skrevet specielt for danskere. Derfor er der lagt vægt på de områder, der refaringsmæssigt volder problemer for os. Bogen er også velegnet som undervisningsbog til alle overbygningerne på folkeskolen og som opslagsbog for enhver, der bruger engelsk i sit arbejde eller sin fritid. En række afsnit øger bogens praktiske brugsværdi: Synonymer, præpositioner, faldgruber for danskere, staveproblemer for danskere, brevskrivning, mål og vægt, talord, det engelske alfabet og lydsystem.

Forlaget Kaleidoscope 1994

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: Substantiver. – Den ubestemte artikel. – Den bestemte artikel. – Adjektiver. – Komparation. – Adjektivernes placering. – Støtteord til adjektiver. – Adverbier. – Adjektiv eller adverbium. – Placering. – Pronominer. – Verber. – Hovedgrupper. – s-formen. – ed-formen. – ing-formen. – Gamle endelser. – Konjunktiv. – Hjælpeverberne. – Have. – Be. – Do. – Modalverber. – Shall/should. – Will/would. – can/could. – May/might. – Must. – ought to. – used to. – dare. – need. – Verbets tider. – Liste over uregelmæssige verber. – Konjunktioner. – Tidskonjunktioner. – Årsagskonjunktioner. – Præpositioner. – af. – Efter. – For. – Foran. – Før.- Hos. – I. – Inden. – Indtil. – Med. – Mellem. – Om og omkring. – Op af. – Over. – På og til. – Under og ved. – Liste over udtryk med præpositioner. – Ordstilling. – Talord. – Mængde- og ordenstal. – Brøker. – Regnearterne. – Tidsperioder. – Datoangivelser. – Årstal. – Klokkeslet. – Mål og vægt. – Temperatur. – Valuta. – Skrift, lyd og tegnsætning. – Brevskrivning. – Synonymer. – Et udvalg af “false friends”. – Nogle specielle danske problemer med stavning. – Register.