Steinberg, S. H.

Det trykte ord gennem fem hundrede år

Bog

DKK 95,00

Skriftstøberens, bogtrykkerens, forlæggerens og redaktørens funktioner var næsten alle forenet i en og samme mand: Claude Garamond fra Paris, død 1561. Han og Jacob Sabon fra Lyon var de første til at tegne skrifter, skære stempler og støbe typer. I 1540 havde bogtrykkerkunst og forlagsvirksomhed først lige overvundet den rastløshed, som prægede de tidlige udøvere. De behøvede ikke blot kendskab til håndværket og eventyrlyst til at så sig ned hvor som helst for kort tid efter at drage videre med den lethed, der kommer af ikke at være tynget af bagage og penge. Antallet af bogtrykkere voksede, og derfor var den lille omvandrende bogtrykkers dage talte. Bogtryk, forlag og boghandel var blevet anerkendte fag, som krævede stabilitet, kapital og forudseenhed. Antonio Blados kursiv og Claude Garamonds antikvar er skrifttyper, der blev skåret omkring 1540. Men derefter så man skævt til eksperimenter med nye skrifttyper. F.eks. kom den kursive fraktur, som Joachim Louw skar i Hamburg ca. 1550, for sent til at blive accepteret. Derfor har alle gotiske skriftsnit måttet nøjes med et sæt bogstaver, og det har bidraget til, at fratur forsvandt til fordel for de latinske bogstaver med deres mulighed for at veksle mellem antikva og kursiv.

Forening for Dansk Boghaandværk 1968

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: Bogtrykkunstens første hundrede år 1450-1550. – Inkunablernes tid. – Gutenberg. – Skrifter og skrifttegnere. – Bogtrykkerkunstens udbredelse. – Bogtryk på folkesprogene. – Bogtrykker og forlægger. – Tidlige bestsellers. – Titelbladet. – Bogillustration. – Konsolideringens æra 1550-1800. – Skriftbilledet. – Bogproduktionen. – Udgivere og mæcener. – Officielle og private trykkerier. – Læsere og leksika. – Tidsskrifter og aviser. – Biblioteker. – Censur. – Det 19. århundrede og tiden derefter. – Tekniske fremskridt. – Det latinske alfabet i skrift og tryk. – Boghandelen. – Censuren. – Læserne. – Kometer og fiksstjerner. – Populære serier. – Efterskrift. – Forfatter, bog og udgave. – Titler til videre læsning. – Register.- Uindbundet. – Illustreret. – 192 sider. – Meget fint eksemplar.