Pil Dahlerup

Det moderne gennembruds kvinder I-II

DKK 145,00

 

Varenr. 81.64 (1) – Bd.I: s. 9-348 – Bd. II: s. 349-689. – 1983/1984. – Pænt sæt. – 145 DKK

 Pil Dahlerup fortæller i  sin doktorafhandling  om Det Moderne Gennembruds kvinder, som bl.a. forfatteren Georg Brandes slet ikke nævnte, da han skulle beskrive samtidens litteratur. Pil D. fortæller om 70 kvindelige forfatterskaber fra tiden 1871-1891 for at forklare om kvindernes tanker og følelser samt stilling til religion og sexualitet i en tid, hvor patriarkalske værdier var i højsædet.

Gyldendals Paperback - 1983 / 1984

På lager

Beskrivelse

Bd. I:  Metodesynspunkter. – Patriarkatet. – Nogle arbejdsdefinitioner. – Patriarkatet i 1800-tallet.  – Lægevidenskabens mandsbillede. – Lægevidenskabens kvindebillede. – De nye kvinderoller. – Det litterære patriarkat. –  Georg Brandes som eksempel. – Generel litteraturpolitik. – Ekskurs til Brandes’ Lassalle-bog 1881. – Tolerance-erklæringen: “Den danske Literatur efter 1870”. – Georg Brandes og kvindelitteraturen. –  Faderligheden. – Dojuanismen. – Tristanismen. – Edvard Brandes / reservefiltret. – Camilla Collet  – et andet filter. –  Det moderne gennembruds kvinder. Forfattere for- og imod patriarkatet. – “Sønnerne” –  Adolphine Fogtmann. – Alfhilda Mechlenburg. – Illa Christensen. – Constance Mynster. – Døtrene. –  De moderne. – Ragnhild Goldschmidt. – Illa Christensen. – Olivia Levison. – Helga Johansen. – Vilhelmine Zahle. – Ingeborg Gerstenberg-Müller. – Maria Solter. – De traditionelle. –  De religiøse. – Alberta Elzholtz. – Theordora Mau. – De falske. –  Hilda Bertha Madsen. – Albertine. – De emanciperede. – ELSKERINDERNE: Nathalia Larsen. – Rosalie Rosenfeld. – Religiøse “elskerinder”. – KUNSTNERNE: Adda Ravnkilde. – Kunstneren hos de andre “moderne”. – De traditionelles kunstnersyn. – De religiøse kunstnerinder. – Jenny Blicher. – Kreativiteten. – DE SELVERHVERVENDE: Kristine Hansen. – Ekskurs til en navnesøster. – Højskolen og pigen. – Kvindesagskvinderne. – Emancipation og litteratur.

Bd. II:  Mødrene. – Moderposition og moderfortæller. – Masochistisk moderskab: Massi Bruhn. – Matriarkalsk moderskab: Therese Brummer. – Madonna-moderen: Anna Erslev. – Moderligheden som underholdningslitteratur: Mathilde Kauffmann. – Religiøs moderlighed: Jenny Blicher-Clausen. – Moderlighed, kunst og modernitet. – HUSTRUERNE: Axelline Lund. – Emma Gad. – DET HELE MENNESKE: Erna Juel-Hansen. – Konklusion. – Biografier og bibliografier. – Noter. – Personregister. – Anvendt litteratur. – English summary. –