Berger, Barbara

Den sprituelle vej. En guide til sjælens evolution

Bog

DKK 90,00

Med erkendelsen af, at vi er mere end vores fysiske kroppe, begynder udforskningen af bevdistheden, og vi opdager, at sjælen rent faktisk har sin egen teknologi. Forfatteren forklarer, hvorfor bevidsthedens udvikling ikke er noget tilfældigt, men derimod en velordnet række af begivenheder, hver med deres egne unikke udfordringer og velsignelser. Det forklares, hvorfor det er nødvendigt at lære at blive herre over sit sind for at gøre fremskridt på den spirituelle vej. I bogens sidste del udforskes det, hvad sjælerevolutionen betyder for verdensfreden.

Varenr. 61.36-26. –  Uindbundet. -2003. –  Med illustrationer af forfatteren. – 212 sider. – Pænt eksemplar. – 90 kr.

Beamteam Books 2003

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: Sjælens teknologi. – Kosmologien. Sjælens teknologi. – Det Store Sind og det lille sind. – Mål i sigte. – Diamantvejen. – Højeste visdom. – At manifestere det højere selv. – Frygt og lidelse er kun muligt på de lavere planer. – At vakle på sin akse. – At dø bevidst. – Den næste bedste version er dig. – Personligheden/sjælen. – Opfattelse og virkelighed. – Dit sande selv. – Kunst og kunsterisk udfoldelse. – Skift dit perspektiv. – Virkelighedens natur. – Neveauer. – Feltets natur. – Fokus. – Opmærksomhedens magi. – Sind er alt. – Spiralen. – Hvad er vilje? – Den fysiske krop. – Den perfekte healer. – Alderdom og overgangsalderen. – Du er årsagen. – Det evige nu. – STens egenskaber. – Enhedsbevidsthed. – Alle er gode. – At give slip. – Fred i sindet. – Hvis der er konflikt. – Den store kærlighed. – Bevidsthedskirurgi. – Det samme sind. – Bevidsthedsudvikling. – Måder at opleve på. – Godt at huske. – Sindets teknologi. – Hvorfor tæmme sindet? – Oplysning sker ikke ved et tilfælde. – Lyksalige bevidsthedstilstande. – Dyb lyksalighed. – Mantraer. – Stilhed og at være uden meditation. – Forskellige metoder- samme resultat. – Er det nødvendigt at meditere? – Fredens teknologi. – Kærlighed og fred. – At være herre over sit sind er lig med at tænke rigtigt. – Kollektive trosmønstre. – Fred kan ikke lovliggøres. – Det daglige program. – Anbefalet læsning. – Mål i sigte. – Munke uden munketøj.