Jelinek, J.

De første mennesker. Udvikling. Redskaber. Levevis. Kunst.

Bog

DKK 135,00

Udviklingen er en proces, der foregår i tidens løb. Derfor er dateringen af de enkelte fund og den kronologiske indordning af dem en uomgængelig forudsætning for opstillingen af de levende væsners udviklingslinjer. Knogleresterne ligger i jorden, og deres geologiske alder kan derfor med en vis sikkerhed fastslås ud fra fundlagets alder,. I denne henseende må antropologien bygge på et samarbejde med geologer og palæontologer. Sammen med primatfundene viser der sig også tit rester af forhistoriske dyr og planter. Ud fra alderen af denne såkaldte ledsagefaune og -flora kan man drage slutninger vedrørende primatfundenes alder, og det er også muligt tilnærmelsesvist at rekonstruere primaternes omverden, når ledsagefaunaens miljø er bekendt.

- Oversat til dansk af Jens Juhl Jensen.

Fremad 1974.

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: Tid og kronologi i menneskets duviklingsproces. – Menneskeslægtens tilblivelsesproces. – Menneskets kulturelle udvikling. – Menneskets afstamning og udvikling. – Menneskeslægtens tilblivelse – en kompliceret og langvarig proces. – Mennesket og dets forfædres stilling i det zoologiske system. – Menneskeaberbes udvikling. – Menneskets og dets umiddelbare forfædres udvikling. – Stenredskaberne – deres fremstilling og deres anvendelse. – Fremstillingen af stenredskaber og de palæoltiske kulturer. – Tilhugningsteknik. – Bearbejdning af knogler. – Stenaldermenneskets bolgier og bopladser. – Bopladsfund i Vesteuropa. – Hustomter fra Mellemeuropa. – Fund fra Ukraine og Sydsibiren. – Stenalderens kusnt. – Den palæolitiske kunsts karakter, malerier og graveringer. – Teknik og perspektiv. – Fremstillingen af bevægelse. – Abstraktion og stilisering. – Den palæolitiske kunsts teknik og emner. – Dyr. – Fantasidyr og halvmennesker. – Afbildninger af mennesker. – Smykker og udsmykning. – Hænder. – Datering. – Kunsten ved slutningen af den ældre stenalder. – Euraisens kunst. – Nordafrikas kunst. – Sydafrikas kunst. – Australiens kunst. – Efterskrift. – Lille leksikon over videnskabelige fagudtryk. – Litteratur. – Billedhenvisninger. -Register.- Biblioteksindbinding. – illustreret. – 559 sider. – Kasseret biblioteksbog, pæn indbinding og pæne sider.